Læringsdesign til livslang læring

VUC Klar, Hf og VUC Nordvestsjælland og VUC Storstrøm er gået sammen i et konsortium, der via fælles inspirationsrejser vil øge samarbejdet mellem institutionerne og læringsudbyttet for kursisterne.

 

De tre VUC’er er gået sammen i VUC Erhverv Sjælland-København og projektet vil understøtte det nye samarbejde omkring levering af undervisning til virksomheder.

 

Projektet giver mulighed for inspirationsrejser til relevante almendannende, erhvervsrettede undervisningsinstitutioner og erfaringerne herfra kan efterfølgende bruges til at udvikle nye læringsdesigns.  

 

Succeskriterier:

At udvikle læringsdesigns, der sikrer endnu bedre undervisningslevering til virksomheder

 

Projektejer: VUC Storstrøm på vegne af konsortiet

 

Projektleder:

Donna Trunjer Schytte, dos@vucstor.dk

 

Deltagere:

Hf og VUC Klar

HF og VUC Nordvestsjælland

VUC Storstrøm