Læringsdesign til livslang læring

VUC Klar, Hf og VUC Nordvestsjælland og VUC Storstrøm er gået sammen i et konsortium, der via fælles inspirationsrejser vil øge samarbejdet mellem institutionerne og læringsudbyttet for kursisterne.

 

De tre VUC’er er gået sammen i VUC Erhverv Sjælland-København og projektet vil understøtte det nye samarbejde omkring levering af undervisning til virksomheder.

 

Projektet giver mulighed for inspirationsrejser til relevante almendannende, erhvervsrettede undervisningsinstitutioner og erfaringerne herfra kan efterfølgende bruges til at udvikle nye læringsdesigns.

 

Succeskriterier:

At udvikle læringsdesigns, der sikrer endnu bedre undervisningslevering til virksomheder.

 

Projektejer: VUC Storstrøm på vegne af konsortiet

Projektleder: Donna Trunjer Schytte, dos@vucstor.dk

Deltagere: Hf og VUC Klar, HF og VUC  Nordvestsjælland, VUC Storstrøm