Learning Path

Digital kompetenceudvikling.

 

Projektet er baseret på “DigCompEdu Framework” fra EU kommisionen, og arbejder med tre læringsstier den organisatoriske, personlige samt i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere.  VUC Storstrøm deltager som ekspertpartner i projektet.

 

Ved at arbejde digital kompetenceudvikling på flere organisatoriske niveauer får projektet skabt en sammenhæng mellem de deltagende organisationernes strategier og de CPD aktiviteter der tilbydes underviserne.

 

Projektet inddrager ledelsespersoner/HR fra partnerne, som hen over projektperioden arbejder strategisk med kompetenceudvikling og udvikler en kompetenceplan for digitale færdigheder og kompetencer for organisationen.

 

Underviserne i projektet arbejder løbende med deres egen læringssti som ændres gennem hele projektet. Partnerne udbyder løbende CPD aktiviteter, som indgår i projektet og erfaringerne deles mellem partnerne.

 

Succeskriterier:

Udvikling af kompetenceplan for partnerorganisationerne. Udvikling af undervisernes digitale færdigheder og kompetencer samt gøre deltagerne bevidste om deres individuelle læringssti.

 

Projektejer:

TAKK Tampere Adult Education Center, Finland 

 

Projektleder:

Pernille Skov Sørensen, pss@vucstor.dk

 

Deltagere:

TAKK Tampere Adult Education Center, Finland 
Tuuli Oksanen, Development Coordinator
tuuli.oksanen@takk.fi
+358 44 7906 373

 

OSZ-IMT Berlin, Germany 
Martin Schleyer, Fachleitung Angewandte Informatik
schleyer@oszimt.de
+49 30 225027 862

 

VUC Storstrom, Denmark 
Pernille Skov Sorensen, Pedagogical IT-consultant
PSS@vucstor.dk
+45 404 50604

 

BFI Wien, Austria 
Ulla Sever, Project Manager
u.sever@bfi.wien
+43 699 168 62 188

 

ISQ, Portugal 
Tânia Avelino, Project Manager
tsavelino@isq.pt
+351 211 378 972