Onboarding & Student Retention

Et projekt, der har til formål at udvikle en onboarding- og fastholdelsesapp, der skal understøtte og styrke vejledningsindsatsen.

Periode: 1. november 2020 til 30. september 2023.

 

Projektets mål er at fremme en god studiekultur og højne gennemførselsprocenten. .

 

Der er fokus på, at kursisterne får en god velkomst til uddannelsesinstitutionen, og der vil følges op med trivselsmålinger.

 

Kursisterne vil løbende skulle svare på trivselsrelaterede spørgsmål gennem en app, og ud fra de data der genereres, kan vejlederne fokusere deres indsats overfor den enkelte kursist.

 

Projektet er finansieret med midler fra Erasmus+.

 

VUC Storstrøm er projektejer og projektleder.

 

Øvrige deltagere:

  • Manzavion, Frankrig.
  • Fønix, Norge.
  • NesCol, Skotland.
  • CeFU, Danmark.
  • TAKK, Finland.

 

Kontaktpersoner på VUC Storstrøm:

Projektleder Maria Storm-Holm: msh@vucstor.dk

Udviklingschef Rasmus Kristiansen: rak@vucstor.dk