Siate

Social Inclusion of Adults Through Entrepreneurship (SIATE)

- Social inklusion af voksne gennem entreprenørskab

 

Projektet er et Erasmus+ KA3, som på et politisk niveau skal udvikle almen voksenuddannelse (AVU). I projektet undersøger vi, hvordan undervisning af voksne i entreprenørskab kan virke socialt inkluderende.

 

Styrkede arbejdsmarkedskompetencer gennem uddannelse i entreprenørskab

Det har vist sig, at uddannelse i entreprenørskab styrker den enkeltes kompetencer i relation til arbejdsmarkedet. Ved at udvikle AVU ved hjælp af entreprenørskab, er håbet således, at vi:
- i endnu højere grad kan gøre vores uddannelser arbejdsmarkedsrelevante
- kan understøtte social inklusion af eks. migranter og lavere uddannede.

 

Konferencer om entreprenørskab i voksen grunduddannelse

I projektet arrangeres en konference, der samler centrale personer med særlig viden om entreprenørskab fra private og offentlige institutioner og virksomheder. Formålet med konferencen er at give indsigt i, hvordan entreprenørskab kan virke i forhold til voksen grunduddannelse. Derudover skal viden og erfaringer fra konferencen udmønte sig i politiske anbefalinger til udvikling af AVU-uddannelserne.

 

Etablering af europæisk netværk

Konferencerne afholdes i alle deltagerlande og vil afsluttes med etableringen af ENTNET, et europæisk netværk af voksenuddannelser med fokus på entreprenørskabsuddannelse til voksne.
ENTNET såvel som udfoldelsen af de politiske papirer vil danne baggrund for en udvikling af AVU-uddannelserne.

 

Projektperiode: 15-12-2020 - 15-12-2023

Projektejer: VUC Storstrøm

 

Deltagere:

  • VUC Storstrøm
  • HF & VUC Fyn
  • Fønix (Sandefjord, Norge)
  • Pädagogische Hochschule Freiburg, Tyskland
  • Achivio della Memoria, Universitetet i Rom, Italien
  • ULS, Cork, Irland

 

Kontaktperson på VUC Storstrøm: Projektleder Pernille Skov Sørensen, pss@vucstor.dk