Uddannelsesvejen til vækst

Opkvalificering af ufaglærte til faglærte

Uddannnelsesvejen til Vækst er et regionalt projekt (Region Sjælland), der skal opkvalificere ufaglært til faglært arbejdskraft med det formål, at kommende anlægsopgaver kan håndteres.

 

Målsætningen er at fastholde den vækst, som forventes at ske grundet anlægsopgaverne. VUC Storstrøm er derfor gået sammen med en lang række uddannelsescentre, jobcentre samt virksomheder om at opkvalificere ufaglærte til faglærte og sørge for, at ufaglærte bygger bro til erhvervsskoleområdet.

 

Der er fokus på bygnings-og anlægsbranchen med besøg hos regionale virksomheder og ledige. 

Målet er at give mere end 400 ufaglærte (25-30-årige) statussen som faglært gennem følgende aktiviteter:

 

  • En afdækning af kvalificeringsbehov
  • Opsøgende arbejde
  • Afklaring
  • Vejledning
  • Opkvalificeringsforløb.

 

Denne indsats lader de ufaglærte mennesker (deltagere) fuldføre et afklarings-og visiteringsforløb inden deres opstart på et erhvervsuddannelsesforløb. Indsatsen lader regionale virksomheder samt jobcentre visitere op til 2000 deltagere, og deltagernes tilbydes støtte efter behov via en personlig mentor under erhvervsuddannelsesforløbet.

 

De forventede resultater af aktiviteterne og projektet vil være, at:

  • 700 starter på et erhvervsuddannelsesforløb inden for projektperioden (440 ledige og 260 beskæftigede).
  • 60 % af de ufaglærte, der påbegynder et erhvervsuddannelsesforløb, opnår faglært status.
  • Uddannelsesforløbet fremmer nøglemedarbejderes forretningsforståelse, herunder viden om, hvordan den enkelte medarbejders kompetenceudvikling udgør en strategisk ressource for virksomhedens fortsatte udvikling og vækst.