Wavers app

Nyt trivselsværktøj på VUC Storstrøm

Wavers app er en trivselsapp der i det nye skoleår introduceres til VUC Storstrøms kursister og ansatte for at forebygge mistrivsel.

 

Appen skal understøtte god trivsel blandt kursister, primært via peer-to-peer-interventioner, hvor kursister kan hjælpe hinanden, men den kan også bruges til at række hånden ud til undervisere og vejledere. Meningen er, at man sender et spørgsmål ud i gruppen, hvis man har noget på hjerte, som ens medkursister kan svare på. Alt foregår anonymt og skal ses som en slags digital håndsrækning til at forebygge og italesætte mulig mistrivsel.

 

Udvikling af appen indgår i et projektsamarbejde mellem Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), Karsten Kjær, der er CEO og opfinder af Wavers og VUC Storstrøm.

 

Projektet er pt. i fuld gang og forventes afsluttet i udgangen af 2022.

 

Godt værktøj i en post-corona tid
Det seneste år har været præget af corona, og det har været en anderledes hverdag for mange – ikke mindst for kursisterne. Den nye app gør sit indtog i en tid, hvor der er et særligt behov for øget fokus på trivsel, og hvor den kan være med til at begrænse de sociale følger af Covid-19-nedlukningen.

”Vi har haft en periode med corona, hvor forskellige elevgrupper har trives knapt så godt, som de gjorde tidligere. Appen er derfor et godt ”kom igen” værktøj, der kan være med til at understøtte god trivsel sammen med andre initiativer og tiltag på uddannelsesinstitutioner”
Jannie Moon Lindskov, der er direktør i Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Understøtter fastholdelse – nu kan der rækkes ud tidligere
Med appen er der blandt andet fokus på fastholdelse af kursister, fordi den er med til at understøtte de gode relationer mellem kursisterne og fællesskabet som helhed:

 

”Jo højere trivsel, jo bedre forudsætning er der for at man lærer noget, men også at man som uddannelsesinstitution fastholder elever. Dét at en elev oplever gode tilhørsforhold, relationer, autonomi og medindflydelse leder til motivation, trivsel og øget læringspotentiale. I sidste ende er jeg sikker på, at trivsel påvirker hvorvidt en elev gennemfører sit studie eller ej”, fortæller Jannie Moon Lindskov fra DCUM.

 

Med værktøjet bliver det muligt at række ud til den enkelte, når behovet er der – også hjemmefra. Appen er udviklet til at passe til den fleksible undervisningsform, som tilbydes på VUC Storstrøm:

 

”Nye undervisningsformer har været godt for nogle elever, men knapt så godt for andre. Når eleverne hele tiden har appen ved hånden, har de mulighed for at række ud når behovet er der – også hjemmefra. Dét at du nemt og anonymt kan række ud til en medstuderende, kan være med til, at du rækker ud tidligere end normalt. Appen har derfor en forebyggende effekt i og med at eleverne får taget ting i opløbet. Appen giver eleverne mulighed for at være der for hinanden, og hjælpe hinanden inden problemerne bliver store”.

Nyt trivselsværktøj på VUC Storstrøm

Wavers app er en trivselsapp der i det nye skoleår introduceres til VUC Storstrøms kursister og ansatte for at forebygge mistrivsel.

 

Appen skal understøtte god trivsel blandt kursister, primært via peer-to-peer-interventioner, hvor kursister kan hjælpe hinanden, men den kan også bruges til at række hånden ud til undervisere og vejledere. Meningen er, at man sender et spørgsmål ud i gruppen, hvis man har noget på hjerte, som ens medkursister kan svare på. Alt foregår anonymt og skal ses som en slags digital håndsrækning til at forebygge og italesætte mulig mistrivsel.

 

Udvikling af appen indgår i et projektsamarbejde mellem Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), Karsten Kjær, der er CEO og opfinder af Wavers og VUC Storstrøm.

 

Projektet er pt. i fuld gang og forventes afsluttet i udgangen af 2022.

 

Godt værktøj i en post-corona tid
Det seneste år har været præget af corona, og det har været en anderledes hverdag for mange – ikke mindst for kursisterne. Den nye app gør sit indtog i en tid, hvor der er et særligt behov for øget fokus på trivsel, og hvor den kan være med til at begrænse de sociale følger af Covid-19-nedlukningen:

 

”Vi har haft en periode med corona, hvor forskellige elevgrupper har trives knapt så godt, som de gjorde tidligere. Appen er derfor et godt ”kom igen” værktøj, der kan være med til at understøtte god trivsel sammen med andre initiativer og tiltag på uddannelsesinstitutioner”, fortæller Jannie Moon Lindskov, der er direktør i Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

 

Understøtter fastholdelse – nu kan der rækkes ud tidligere
Med appen er der blandt andet fokus på fastholdelse af kursister, fordi den er med til at understøtte de gode relationer mellem kursisterne og fællesskabet som helhed:

 

”Jo højere trivsel, jo bedre forudsætning er der for at man lærer noget, men også at man som uddannelsesinstitution fastholder elever. Dét at en elev oplever gode tilhørsforhold, relationer, autonomi og medindflydelse leder til motivation, trivsel og øget læringspotentiale. I sidste ende er jeg sikker på, at trivsel påvirker hvorvidt en elev gennemfører sit studie eller ej”, fortæller Jannie Moon Lindskov fra DCUM.

 

Med værktøjet bliver det muligt at række ud til den enkelte, når behovet er der – også hjemmefra. Appen er udviklet til at passe til den fleksible undervisningsform, som tilbydes på VUC Storstrøm:

 

”Nye undervisningsformer har været godt for nogle elever, men knapt så godt for andre. Når eleverne hele tiden har appen ved hånden, har de mulighed for at række ud når behovet er der – også hjemmefra. Dét at du nemt og anonymt kan række ud til en medstuderende, kan være med til, at du rækker ud tidligere end normalt. Appen har derfor en forebyggende effekt i og med at eleverne får taget ting i opløbet. Appen giver eleverne mulighed for at være der for hinanden, og hjælpe hinanden inden problemerne bliver store”.

Video om Wavers
Videoen viser, hvordan en uddannelsesinstitution bruger Wavers-appen, og hvilken positiv effekt appen har på trivsel, fællesskaber og studiemiljø.