Læringsmiljø

På VUC Storstrøm tager vi konceptet læring til nye højder. Vi arbejder strategisk med begrebet læringsdesign, som kobler vores pædagogiske praksis og IT-didaktik. Ambitionen er at sætte kursisternes læring i fokus uanset, hvor de geografisk befinder sig.

 

For at sikre, at vi på VUC Storstrøm har et bredt og lokalt uddannelsestilbud, arbejder vi med mange mulige læringsveje: Man kan som kursist tage sin uddannelse derhjemme via Global Classroom, man kan gå på VUC Åben, hvor undervisningen er planlagt efter fag og ikke skemaer, og man kan modtage undervisning i klasser eller på virksomheder. VUC Storstrøm favner med andre ord geografisk- og undervisningsmæssigt bredt.

 

Kompetenceudvikling

For at kunne designe undervisning,der har fokus på læring i mange forskellige undervisningsmiljøer, er det vigtigt, at underviseren har stærke undervisningskompetencer og er bevidst om, hvordan kursister aktiveres i selvstændige læreprocesser.

 

Arbejdet med at skabe relevante og tidssvarende læringsdesign udfoldes og understøttes af kompetenceudvikling, hvor VUC Storstrøms konsulenter tager rundt til de enkelte afdelinger og afholder kursusdage for alle undervisere. Her er fokus på pædagogik og didaktik i en lokal kontekst.

 

På den måde bliver arbejdet både generelt kompetencegivende og lokalt forankret, hvilket understøtter muligheden for at skabe åbne og inkluderende læringsmuligheder, der skal være med til at gøre det muligt for kursisten at realisere deres vej videre i livet uanset køn, bopæl eller sociale baggrund.

 

 

Pædagogisk team skaber grobund for et godt læringsmiljø 

På alle VUC Storstrøms afdelinger har vi de såkaldte IT-fyrtårne og IT-buddies.

 

IT-fyrtårne er medarbejdere på VUC Storstrøm der hjælper undervisere med IT-relaterede udfordringer og IT-programmer.

 

IT-buddies er kursister der hjælper medkursister med hverdagsrelaterede IT-udfordringer. Disse er tilgængelige på alle VUC Storstrøms afdelinger i udvalgte tidsrum. Derudover er der på VUC Storstrøm et pædagogisk-it team, der hjælper nye undervisere og medarbejdere med introduktion til nye programmer, kommunikationsplatforme og digitale værktøjer.