Biologi B

Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø.

I biologi arbejder man med livsprocesser på flere forskellige niveauer: I celler, i organismer - først og fremmest mennesket - og i økosystemer.

Biologi bidrager til menneskets forståelse af sig selv som biologisk væsen og som samfundsborger – og giver faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold.

Tilmelding til biologi B forudsætter, at du allerede har gennemført og bestået biologi C.

Kurset er delt op i otte moduler - indholdet kan du se i oversigten nedenfor. For hvert modul skal der afleveres to opgaver.

Biologi er et eksperimentelt fag, og derfor skal du i forbindelse med kurset også arbejde praktisk med forskellige biologiske metoder. Dette foregår dels ved deltagelse i feltarbejde og dels på et laboratoriekursus over to dage på en af VUC Storstrøms afdelinger. Laboratoriekurset afsluttes med, at der skrives rapporter over de forskellige eksperimenter.

Du skal have deltaget i feltarbejdet og laboratoriekursus og fået godkendt dine biologirapporter for at kunne gå til eksamen.

 Moduloversigt

 

 

Indhold

Tidsforbrug
timer

Modul 1

Celler

Introduktion til biologi, som videnskabsfag.

Cellers opbygning og funktion

15

Modul 2

Naturen

Økosystemers opbygning – konkurrence og samspil

Produktion i økosystemet

Stofkredsløb

Mikroorganismers betydning

25

Modul 3

Skoven som økosystem

Dyr og planter i skoven

Succession / skovens udvikling

15

Modul 4

Menneskets arv

Nedarvning af egenskaber

DNA og proteinsyntese

Evolution

20

Modul 5

Er du syg?

Mutationer

Genetiske sygdomme

Genteknologi

25

Modul 6

Det søde og fede liv!

Næringsstoffernes opbygning

Fordøjelse og energiomsætning

Insulin og diabetes

25
Modul 7

Kroppens signalveje

Nervesystemet

Hormoner
15
Modul 8

Valgfrit projekt

Projektopgave inden for et selvvalgt emne.

15

 

Laboratoriekursus

  40

I alt

 

195 timer