Praktiske­ oplysninger ­fjernundervisning

Her finder du praktiske oplysninger i forbindelse med fjernundervising

Relevante oplysninger

 • Adgangskrav til fjernundervisning?

  Optagelseskrav

  Det formelle adgangskrav på hf er, at du som minimum har dansk på et niveau, der svarer til folkeskolens 10. klasses udvidede niveau. For at være tilmeldt som kursist på fjernundervisningen skal du overholde den fastlagte studieplan, som fremgår af Ludusweb. Det gør du først og fremmest ved at være aktiv i form af aflevering af opgaver.

  Ansøgere uden dansk folkeskole

  Ansøgere uden dansk folkeskole skal have bestået en danskprøve, minimum dansk på D-niveau. studieprøven/danskprøve 2.

  Individuel vurdering

  Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du blive optaget efter en individuel vurdering af dine kompetencer.

 • SU-regler på fjernundervisning

  Hvis du ønsker at modtage SU for dine fjernundervisningsfag, er der nogle særlige regler, som skal overholdes. Reglerne betyder, at noget af det "fleksible" ved fjernundervisningen forsvinder, men de er nødvendige for at opfylde SU-styrelsens krav til at være studieaktiv.

  Overordnede regler:

  • For at være studieaktiv og berettiget til SU på fjernundervisning, skal Tro- og loveerklæring og kontaktoplysninger være udfyldt i LudusWeb via den adgangskode, du får ved din tilmelding hos studievejlederen. Betalingen skal desuden være foretaget, og de generelle regler skal være overholdt.
  • Der er fastlagt bestemte afleveringsdatoer i de fjernundervisningsfag, der tæller med i din SU. Det vil sige, at det ikke er muligt selv at tilrettelægge afleveringsdatoer, når fjernundervisningsfaget tæller med i SU-timegrundlaget.
  • Du skal aflevere alle de opgaver, der er i et modul i det/de fag, der tæller med i din SU, senest på den dato, der er fastsat i SU afleveringsplanen, for at du opfylder kravet om at være studieaktiv.
  • Du vil kunne søge om SU i den måned, hvor du senest den 20. i måneden er studieaktiv.
  • Du skal gå til eksamen i de fjernundervisningsfag, som du får SU for, for at du opfylder kravet om at være studieaktiv.

  Afleveringspligt

  Du skal aflevere modulopgaver på de fastlagte datoer. Overholdes dette ikke, får du et varsel. Overholdes varslet ikke, vil du blive udmeldt fra din fjernundervisning med evt. tab af SU til følge.

  SU over sommeren

  Er du i gang med et længere undervisningsforløb og får SU hen over sommerferien, skal du være opmærksom på, at dit første modul skal afleveres senest den 25. august. Registrerer vi ikke modulafleveringen den 25. august, vil det blive anset som et ”ikke mødt”, og du bliver udmeldt fra fjernundervisningen uden yderligere varsel.

 • Hvad kræves i forbindelse med studieaktivitet?

  Studieaktivitet.

  Studieaktivitet måles via afleveringer. Du skal logge på LudusWeb og Fronter jævnligt for at holde øje med informationer fra lærere og studievejledere.

 • Computerkrav
  • Du skal have adgang til en computer med internetopkobling
  • Du skal have en gyldig e-mail adresse
  • Du skal medbringe computer til eksamenerne

   
  For at følge fjernundervisning er det desuden et krav, at du er en rimelig erfaren bruger af computer og internettet, da al kommunikation mellem dig og læreren foregår via internettet.

 • Hvad er LudusWEB?
  • LudusWeb er der, du finder dine afleveringsdatoer
  • LudusWeb er der, dine eksamensdatoer offentliggøres
  • LudusWeb er der, du ser dine eksamenskarakterer, når de er afgivet
  • LudusWeb er der, du vedligeholder dine kontaktoplysninger
 • Hvad er Canvas?
  • Canvas er rammen for al læring og kommunikation i fjernundervisning
  • Canvas er en e-læringsplatform, hvor du finder materiale og opgaver til dit fag
  • Hvert fag har deres eget rum i Canvas, hvor du afleverer dine opgaver og modtager vejledning og respons fra din lærer.
 • Hvad er Laboratoriekurser?

  Laboratoriekurser

  Laboratoriekurser i biologi, geografi, fysik og kemi finder sted på en af VUC’s afdelinger. Datoer og tidspunkter for laboratoriekurser offentliggøres på Fronter i fagets rum. Laboratoriekurser er obligatoriske og skal gennemføres, og rapporterne skal godkendes, før du kan gå til eksamen.   

 • Bøger?

  Bøger

  VUC Storstrøm bruger kun i-bøger i fjernundervisningen.

 • Eksamen?

  Eksamen er den samme på fjernundervisning som på ordinære hold og vil finde sted på en af VUC Storstrøms afdelinger. Du har et eksamensforsøg pr. tilmelding, og du bliver automatisk tilmeldt den relevante eksamenstermin, når du bliver optaget på holdet. Du skal medbringe billedlegitimation til skriftlig og mundtlig eksamen - f.eks. pas, kørekort eller studiekort.

  Der afholdes eksamen i:

  • December/januar (vintereksamen)
  • Maj/juni (sommereksamen)
  • August (sygeeksamen)