SU

Statens Voksenuddannelsesstøtte ifm fjernundervisning

SU-regler på fjernundervisning

Hvis du ønsker at modtage SU for dine fjernundervisningsfag, er der nogle særlige regler, som skal overholdes. Reglerne betyder, at noget af det "fleksible" ved fjernundervisningen forsvinder, men de er nødvendige for at opfylde SU-styrelsens krav til at være studieaktiv.

Overordnede regler:

  • For at være studieaktiv og berettiget til SU på fjernundervisning, skal Tro- og loveerklæring og kontaktoplysninger være udfyldt i LudusWeb via den adgangskode, du får ved din tilmelding hos studievejlederen. Betalingen skal desuden være foretaget, og de generelle regler skal være overholdt.
  • Der er fastlagt bestemte afleveringsdatoer i de fjernundervisningsfag, der tæller med i din SU. Det vil sige, at det ikke er muligt selv at tilrettelægge afleveringsdatoer, når fjernundervisningsfaget tæller med i SU-timegrundlaget.
  • Du skal aflevere alle de opgaver, der er i et modul i det/de fag, der tæller med i din SU, senest på den dato, der er fastsat i SU afleveringsplanen, for at du opfylder kravet om at være studieaktiv.
  • Du vil kunne søge om SU i den måned, hvor du senest den 20. i måneden er studieaktiv.
  • Du skal gå til eksamen i de fjernundervisningsfag, som du får SU for, for at du opfylder kravet om at være studieaktiv.

Afleveringspligt

Du skal aflevere modulopgaver på de fastlagte datoer. Overholdes dette ikke, får du et varsel. Overholdes varslet ikke, vil du blive udmeldt fra din fjernundervisning med evt. tab af SU til følge.

SU over sommeren

Er du i gang med et længere undervisningsforløb og får SU hen over sommerferien, skal du være opmærksom på, at dit første modul skal afleveres senest den 25. august. Registrerer vi ikke modulafleveringen den 25. august, vil det blive anset som et ”ikke mødt”, og du bliver udmeldt fra fjernundervisningen uden yderligere varsel.

SU-timer pr fag

Fag

SU-timer pr uge

Deltagerbetaling, når du ikke har

en videre gående uddannelse

Biologi C ½ år 6,4 550 kr.
Dansk C ½ år 6,4 550 kr.
Dansk 0-A 1 år 11,2 550kr.
Engelsk C ½ år 6,4 550kr.
Engelsk 0-B 1 år 9,0 550kr.
Engelsk B-A 1 år 5,4 550 kr.
Erhvervsøkonomi C ½ år 6,4 1.400 kr.
Fysik 0-B 1 år 8,6 550 kr.
Geografi C ½ år 6,4 550 kr.
Historie B ½ år 12,8 550 kr.
Historie B 1 år 6,4 550 kr.
Kemi C ½ år 6,4 550 kr.
Matematik C ½ år 11,6 550 kr.
Matematik C-B ½ år 10,8 550 kr.
Matematik B-A ½ år 10,8 550 kr.
Organisation C ½ år 6,4 1.400 kr.
Psykologi C ½ år 6,4 550 kr.
Psykologi C-B ½ år 10,8 550 kr.
Religion C ½ år 6,4 550 kr.
Religion C-B ½ år 10,8 550 kr.
Samfundsfag C ½ år 6,4 550 kr.
Samfundsfag C-B ½ år 10,8 550 kr.
Tysk 0-B 1 år 8,6 550 kr.