Campus Næstved er en realitet

Campus Næstved er en realitet

Onsdag 7. september 2016 lød startskuddet til Campus Næstved officielt: Vinderprojektet for VUC Storstrøms nye skolebyggeri på Munkebakken i Næstved blev kåret på Næstved Rådhus.

En af byens bedste udsigter, store, lyse lokaler med masser af muligheder og ikke mindst en central beliggenhed tæt på stationen. Sådan er scenariet for den kommende Campus Næstved, der er planlagt til ibrugtagning ved skolestart sommeren 2018.

Projektet nåede en af de helt store milepæle, da vinderprojektet af arkitektkonkurrencen onsdag 7. september 2016 blev afsløret på Næstved Rådhus. Ud af fire indstillede faldt valget suverænt på herningfirmaet C.C. Contractor A/S, der har Cubo Arkitekter A/S og NOVA 5 Arkitekter A/S på den kreative udførelse samt Dominia A/S Rådgivende Ingeniører A/S og Marianne Levinsen Landskab Aps med på holdet.

VUC Storstrøms kommende undervisningssted i Næstved kommer til at bestå af to atriumbygninger, der bindes sammen af en multihal. Og dommerpanelets valg gik blandt andet på projektets mange funktionelle og harmoniske løsninger, der både integrerer bygninger og landskab bedst muligt samt udnytter bygningsmassen optimalt.

De to hovedbygninger kommer til at rumme seks læringszoner med en kombination af klasselokaler og studietorve. En indretning med glaspartier og foldedøre skaber rammerne for et helt nyt studiemiljø, og VUC Storstrøms administrerende direktør Niels Henriksen ser frem til de nye rammer.

”Nu skal vi bruge tiden frem til indflytningen på at øve os på den pædagogik, bygningerne er indrettet efter med mulighed for både klasseundervisning, gruppearbejde og individuelle studier. I læringszonerne er der lagt op til, at fire lærere skal samarbejde om cirka 120 kursister i en vekselvirkning.” siger han.

Første spadestik til den nye campus forventes omkring 1. februar 2017, og dermed bliver VUC Storstrøm den første af de uddannelsesinstitutioner, der kommer til at udgøre Campus Næstved. Målet med den nye campus er både at samle en række af de nuværende uddannelsesinstitutioner samt at tiltrække nye og dermed styrke Næstved som uddannelsesby. I alt forventes området at kunne rumme omkring 6.000 - 7.000 studerende.

Dommerbetænkning - Klik her

Vinderprojekt (8MB) - Klik her