Sprog

Engelsk

AVU Basis

Begynderundervisning

Kursisten bevidstgøres om de ord på fremmedsproget, som allerede er kendt. Kursisten tilegner sig nye ord og udtryk, samtidig med at der opnås en fortrolighed med sprogets lyd, rytme og intonation

AVU niveau G

Forudsætter kun lettere kendskab til sproget.
Målet er, at kursisten skal kunne kommunikere hensigtsmæssigt på et forståeligt niveau

AVU niveau F, E, og D

Forudsætter et rimeligt kendskab til sproget i forvejen.
Målet er, at kursisten kan kommunikere på et varieret og overvejende præcist fremmedsprog

Deltagergebyr

Se mere om avu-fag - klik her

HF

På hf tilbydes engelsk på flere niveauer (C-, B- og A-niveau).

Forudsætninger for C-niveau: Grammatisk og sprogmæssigt niveau, der svarer til 10. klasse eller D-niveau.

Særligt tilrettelagte forløb.

Vi tilbyder også specialtilrettelagte forløb efter aftale.

Deltagergebyr

Se mere om hf-fag - klik her

Tysk

AVU Basis

Begynderundervisning

Kursisten bevidstgøres om de ord på fremmedsproget, som allerede er kendt. Kursisten tilegner sig nye ord og udtryk, samtidig med at der opnås en fortrolighed med sprogets lyd, rytme og intonation

AVU niveau G

Forudsætter kun lettere kendskab til sproget.
Målet er, at kursisten skal kunne kommunikere hensigtsmæssigt på et forståeligt niveau

AVU niveau F, E, og D

Forudsætter et rimeligt kendskab til sproget i forvejen.
Målet er, at kursisten kan kommunikere på et varieret og overvejende præcist fremmedsprog

Deltagergebyr

Se mere om avu-fag - klik her

Hf-niveau

På hf tilbydes engelsk på flere niveauer (C-, B- og A-niveau).

Forudsætninger for C-niveau: Grammatisk og sprogmæssigt niveau, der svarer til 10. klasse eller D-niveau

Deltagergebyr

Se mere om hf-fag - klik her

Fransk, spansk og italiensk på HF-niveau

Fransk, spansk og italiensk på niveauerne (C-, B- og A-niveau).

Forudsætninger for C-niveau: Grammatisk og sprogmæssigt niveau, der svarer til 10. klasse eller D-niveau.

Deltagergebyr

Se mere om avu-fag - klik her

Særligt tilrettelagte forløb.

Vi tilbyder også specialtilrettelagte forløb efter aftale.