Engelsk AVU

Almen Voksenuddannelse

AVU Basis

Basis er for begyndere. Kursisten bevidstgøres om de ord på fremmedsproget, som allerede er kendt. Kursisten tilegner sig nye ord og udtryk, samtidig med at der opnås en fortrolighed med sprogets lyd, rytme og intonation

AVU niveau G

Forudsætter kun lettere kendskab til sproget.
Målet er, at kursisten skal kunne kommunikere hensigtsmæssigt på et forståeligt niveau

<h3AVU niveau F, E, og D

Forudsætter et rimeligt kendskab til sproget i forvejen.
Målet er, at kursisten kan kommunikere på et varieret og overvejende præcist fremmedsprog

Deltagerbetaling

120 kr. 

Økonomi

Det er muligt at søge SVU.