Bedre til IT, ord og tal

Bedre til IT, ord og tal

Vi tilbyder nedenstående kurser.
Inden kurserne er der enten en test eller en samtale med en lærer eller vejleder. Du får fra kursets start en individuel plan, som følges op i løbet af kurset.

FVU-digital

Du får instruktion til arbejdspladsens digitale løsninger, og vi træner dine færdigheder ud fra dine nuværende eller kommende opgaver. Min. 20 timer i alt og min. 3 timer ugentligt.

FVU-læsning

Dansk har 4 trin. 2 trin med fokus på læsning og 2 trin med fokus på skrivning og læsning. Vi anvender tekster og dokumentationssystemer fra deltagernes virksomhed. For deltagere, der endnu ikke er i job, anvender vi materiale der er relevant i forhold til jobønske.

FVU-start

Styrk dine dansk-sproglige færdigheder og bliv bedre til at tale, læse og skrive dansk. FVU-start er for personer med dansk som andetsprog, hvor du opnår niveauet der svarer til FVU-dansk. Undervisningen er tilpasset den enkeltes behov. Kurset er gratis.

FVU-start er et gratis tilbud, som giver dig et mere sikkert sprog på dansk. Du lærer at tale mere flydende og bliver bedre til at forstå en almindelig samtale på job og i fritiden. For at blive optaget på kurset skal du deltage i en test på pc, og du skal kunne tale lidt dansk i forvejen, men ikke så meget, at du kan optages på FVU-læsning.

FVU-start har et omfang på min. 20 timer og maksimum 60 timer.

FVU-matematik

FVU-matematik har to trin, og her arbejder deltagerne med regning og systemer, som anvendes på et nuværende job eller i et kommende job.  

Kurset udbydes efter reglerne om Forberedende voksenundervisning (FVU) og er gratis. Kurset kan tilrettelægges ud fra arbejdspladsens behov. Der er særlige regler for løntabsgodtgørelse – spørg gerne en af vores konsulenter.

Vi tilbyder også FVU sammen med videregående uddannelse, hvor vi styrker og støtter deltagernes faglige læse- og skriveegenskaber.  

For tilmelding og yderligere spørgsmål kontakt: