Lederuddannelse for produktionsmedarbejdere

Kurser til ledere

VUC Erhverv tilbyder kurser til ledere heriblandt teamledere, holdledere og supervisorer. Kurserne kan ses som moduler til en fuld uddannelse og har mest fokus på praktisk læring og mindre teori.  

Efter hvert kursus udstedes et kursusbevis, og efter gennemførelse af flere kurser modtager medarbejderen et samlet kursusbevis.

Fleksibel tilrettelæggelse
Alle kurser er kompetencegivende, og vi benytter os af fagelementer fra almen voksenuddannelse, så vi kan tilbyde det indhold og niveau der passer til virksomhedens ønsker og behov.

I de kurser der udbydes i forbindelse med lederuddannelsen, har vi taget udgangspunkt i de input vi får fra virksomheder. Kurserne kan planlægges efter virksomhedens eget ønske og behov, og undervisningen kan foregå på den enkelte virksomhed, på en af VUC Storstrøms seks afdelinger eller som fjernundervisning (online).

Vi tilbyder enten halve eller hele undervisningsdage en eller flere gange om ugen, alt efter hvad der passer ind i den enkelte virksomhed.

Refusion
Kurserne har en varighed på mellem 20 – 30 timer. Det er muligt at søge om refusion for tabt arbejdsfortjeneste gennem SVU, svarende til 80% af max dagpenge. Hvis virksomheden har en overenskomst, er det også muligt at søge hos kompetencefonde.

Se kursusoversigten nedenfor.

Ledelseskommunikation og motivation

Start d. 6. februar 2020
Ledelseskommunikation og motivation
Forandringsledelse

Start d. 2. april 2020
Forandringsledelse
Bliv bedre til dansk i skrift og tale Bedre til dansk
Træning af dine IT-kundskaber IT-kundskaber

For tilmelding og yderligere spørgsmål kontakt: