Ledelseskommunikation ­og motivation

Redskaber til at håndtere relationer 

Kurset tager udgangspunkt i fagelementer fra samarbejde og kommunikation.

Ledere i produktionen deltager og samarbejder med kollegerne, men skal også tage et ledelsesansvar. På kurset får du redskaber til at håndtere relationer til medarbejdere, kolleger og andre ledere ud fra netop din rolle i virksomheden.

At motivere betyder, at sætte i bevægelse gennem kommunikation. Du vil derfor på dette kursus lære hvordan man har den motiverende samtale. Derudover vil du lære, hvordan du kommunikerer om forandringer, så medarbejderne selv tager de nødvendige skridt i den rigtige retning.

Som en del af den motiverende samtale vil du blandt andet også møde begreber som ”aktiv lytning”, ”den gode historie” samt mange flere.

Varighed: 30 timer.

Deltagerbetaling: 1250 kr.*

Start d. 6. februar 2020, kl. 8.00-12.00 (Bemærk vinterferie i uge 7) på:

VUC Storstrøm
Næstvedvej 3
4760 Vordingborg

Der vil kunne søges om refusion for tabt arbejdsfortjeneste gennem SVU, svarende til 80% af max dagpenge. Hvis virksomheden har overenskomst vil der også være mulighed for at søge kompetencefonde.

*2019 takst.

For tilmelding og yderligere spørgsmål kontakt: