Engelsk, tysk og andre sprog

Vi tilbyder tre typer kurser inden for sprog:


1) Kurser tilpasset arbejdspladsens behov
2) Almene kurser om generelle emner
3) Højere forberedelseseksamen

I øjeblikket tilbyder vi nedenstående kursus.

Staten giver mulighed for gratis kurser i engelsk på jobbet – FVU-engelsk, som kan tilrettelægges fleksibelt, dog min. 20 timer i alt mindst 3 timer ugentligt. For øvrige sprog og andre engelskkurser opkræver vi deltagerbetaling. Alle kurser kan tilrettelægges for en arbejdsplads eller en branche efter aftale.  

Kontakt vores uddannelseskonsulenter for tilmelding og yderligere information.