Engelsk

Engelsk

FVU-engelsk er gratis og for alle.

Nedenfor finder du et overblik over, hvilke niveauer du kan modtage engelskundervisning på.

AVU-Basis

Begynderundervisning.

Du bevidstgøres om de ord på fremmedsproget, som allerede er kendt. Du tilegner dig nye ord og udtryk samtidig med, at du opnår en fortrolighed med sprogets lyd, rytme og intonation.

AVU-niveau G

Forudsætter kun lettere kendskab til sproget.
Målet med kurset er, at du skal kunne kommunikere hensigtsmæssigt på et forståeligt niveau.

AVU-niveau F, E, og D

Forudsætter et rimeligt kendskab til sproget i forvejen.
Målet med kurset er, at du kan kommunikere på et varieret og overvejende præcist fremmedsprog.

Hf

Vi tilbyder ud over engelsk, tysk og fransk også spansk og italiensk på flere niveauer (C-, B- og A-niveau).

Forudsætninger for C-niveau: Grammatisk og sprogmæssigt niveau, der svarer til 10. klasse eller D-niveau.

Du er velkommen til at kontakte vores uddannelseskonsulenter, hvis yderligere spørgsmål: