Finansministeriet har varslet lockout på VUC Storstrøm. Lockouten omfatter ansatte, som er ansat efter organisationsaftale med GL, UFB, Akademikere i staten, Socialrådgivere i staten, HK, 3F, FOA, Serviceforbundet eller PROSA. Lockout
WEBSHOP

VUC Storstrøm tilbyder nu mulighed for, at du kan tilmelde dig til hf-enkeltfag og fjernundervisning via webshop.
Webshop
Tilmeld dig til events Events