2-årig hf

Den 2-årige hf er for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse i et voksent uddannelsesmiljø.

På den 2-årige hf tager du en hf-eksamen på to år.

Du går i en stamklasse med et fast tilknyttet lærerteam og en vejleder.

 

En 2-årig hf kan kvalificere dig til videregående uddannelser – både korte og mellemlange uddannelser. Med en supplerende overbygning kan du også søge optagelse på universitetsuddannelserne.

 

På VUC Storstrøm kan du læse en 2-årig hf i Faxe, Nykøbing F. og Næstved.

Uddannelsen er gratis og SU-berettiget.

 

Fag du skal læse

På 2-årig hf er følgende fag obligatoriske:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C, Kemi C
 • Kultur- og samfundsfaglig faggruppe: Historie B, Samfundsfag C, Religion C
 • Idræt C eller et kreativt fag på C-niveau

 

Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste.

 

Fag du skal vælge

På hf 2. år læser du et valgfag og en fagpakke, du selv har valgt. Valgfag og fagpakke toner din hf i en relevant uddannelsesretning.

 

Du vælger din fagpakke og dit valgfag i starten af 2. semester.

Fagpakker og valgfag i 2021/22

VUC Storstrøm kan tilbyde følgende fagpakker og valgfag i 2021/22:

Fagpakke Naturvidenskab - udbydes i Faxe, Næstved og Nykøbing F. (2021/22)

Fagpakke Naturvidenskab udbydes på afdelingen i Faxe, Næstved og Nykøbing F.

Interesserer du dig for kemi i naturen, maden eller kroppen?

Med fagpakken Naturvidenskab kan du fx læse til laborant, sygeplejerske, miljøteknolog, bioanalytiker og diplomingeniør.

Det er også for dig, der er interesseret i det bio- og laboratorietekniske område med særlig interesse i fødevarer, kemiske produkter, jordbrug og gartneri.

 

Fagpakke-fag:

 • Kemi B
 • Matematik B

 

 

Idræt/kreative fag:

Faxe: Billedkunst C

 

Næstved: Billedkunst C, Idræt C, Mediefag C

 

Nykøbing F.: Billedkunst C, Design og artitektur C og Mediefag C

 

(Vælg ét fag.)

 

 

Valgfag:

Faxe: Filosofi C, Psykologi C

 

Næstved: Fysik C, Psykologi C

 

Nykøbing F.: Filosofi C, Psykologi C

 

(Vælg minimum ét fag.)

 

 

Har du spørgsmål til fagpakken?

Kontakt en studievejleder

Fagpakke Samfund - udbydes i Næstved og Nykøbing F. (2021/22)

Fagpakke Samfund udbydes i Næstved og Nykøbing F.

Du interesserer dig måske for samfundsanalyse, økonomi, It eller teknologi?
Med fagpakkefagene matematik og samfundsfag kan samfund være oplagt, hvis du vil læse til
finansøkonom, datamatiker, lærer, bygningskonstruktør eller en administrationsbachelor.

Fagpakke-fag:

 • Matematik B
 • Samfundsfag B

 

Idræt/kreativt fag:

Næstved: Billedkunst C, Idræt C, Mediefag C

 

Nykøbing F.: Billedkunst C, Design og arkitektur C, Mediefag C

 

(Vælg ét fag.)


Valgfag:

Næstved: Psykologi C, Fysik C

 

Nykøbing F.: Psykologi C, Filosofi C

 

(Vælg minimum ét fag.)

 

 

Har du spørgsmål til fagpakken?

Kontakt en studievejleder

Fagpakke Sundhed - udbydes i Faxe, Næstved og Nykøbing F. (2021/22)

Fagpakke Sundhed udbydes på afdelingen i Faxe, Næstved og Nykøbing F.

Interesserer du dig for kroppen og sundhed? Fagpakken Sundhed er oplagt for dig, der har en særlig interesse i ernæring og sundhed.

Med denne fagpakke kan du fx læse til sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, klinisk tandtekniker eller radiograf.

 

Fagpakke-fag:

 • Biologi B
 • Psykologi C

 

 

Idræt/kreativt fag:

Faxe: Billedkunst C

 

Næstved: Billedkunst C, Idræt C, Mediefag C 

 

Nykøbing F.: Billedkunst C, Design og arkitektur C, Mediefag C

 

(Vælg ét fag.)

 

 

Valgfag:

Faxe: Psykologi B, Kemi B

 

Næstved: Kemi B, Psykologi B, Samfundsfag B

 

Nykøbing F: Kemi B, Samfundsfag B, Psykologi B

 

(Vælg minimum ét fag.)

 

 

Har du spørgsmål til fagpakken?

Kontakt en studievejleder

Fagpakke Velfærd - udbydes i Faxe, Næstved og Nykøbing F. (2021/22)

Fagpakke Velfærd udbydes på afdelingen i Faxe, Næstved og Nykøbing F.

Interesserer du dig for samfundet og den menneskelige udvikling?
Fagpakken Velfærd er oplagt for dig, der vil læse til lærer, pædagog, socialrådgiver eller har en særlig interesse inden for offentlig administration.

 

Fagpakke-fag:

 • Samfundsfag B
 • Psykologi C


Idræt/kreativt fag:

Faxe: Billedkunst C

 

Næstved: Billedkunst C, Idræt C, Mediefag C

 

Nykøbing F.:  Billedkunst C,  Design og arkitektur C, Mediefag C

 

(Vælg ét fag.)

 

 

Valgfag:

Faxe: Kemi B, Psykologi B

 

Næstved: Kemi B, Psykologi B, Samfundsfag B

 

Nykøbing F.: Kemi B, Psykologi B

 

(Vælg minimum ét fag.)

 

 

Har du spørgsmål til fagpakken?

Kontakt en studievejleder

Få svar på dine spørgsmål
...om optagelse, eksamen mv.
Studerende læser bog på bilbiotek

Bliv klar til uni

Tag en supplerende overbygning til 2-årig hf.

Trine vendte nederlag til succes

Lærerne på hf boostede Julies selvtillid.
Det er med fremtidstro og et nyfundet mål, at Julie Mou Bagger drager videre fra 2-årig hf.

Projekt- og praktikforløb

Jeg kan - og jeg vil