2-årig HF

Den 2-årige HF er for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse - færdiggjort på kun 2 år

En 2-årig HF kan kvalificere dig til både korte og mellemlange videregående uddannelser - og med en supplerende overbygning kan du også søge optagelse på universitetsuddannelserne.

På den 2-årige HF tager du en HF-eksamen på to år.

Du går i en stamklasse med et fast tilknyttet lærerteam og en vejleder.

 

På VUC Storstrøm kan du læse en 2-årig HF i Faxe, Nykøbing F. og Næstved.

Uddannelsen er gratis og SU-berettiget.

 

Tilmeld dig nu

Fag du skal læse

På 2-årig HF er følgende fag obligatoriske:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C, Kemi C
 • Kultur- og samfundsfaglig faggruppe: Historie B, Samfundsfag C, Religion C
 • Idræt C eller et kreativt fag på C-niveau

 

Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste.

 

Fag du skal vælge

På HF 2. år læser du et valgfag og en fagpakke, du selv har valgt. Valgfag og fagpakke toner din HF i en relevant uddannelsesretning.

 

Du vælger din fagpakke og dit valgfag i starten af 2. semester.

I 2022 kan vi tilbyde følgende fagpakker:

E-sport- udbydes i Næstved

Fagpakke E-sport udbydes på afdelingen i Næstved

Interesserer du dig for digitalisering og e-sport? Pakken her er for dig, der fx ønsker videre uddannelse inden for spil- og softwareudvikling, digitale medier, grafisk design, event-koordinering, leisure management, kommunikation eller erhvervsøkonomi.

 

Fagpakke-fag:

 • Matematik B
 • Kommunikation og IT C


Idræt/kreativt fag:

Næstved: Billedkunst C, Idræt C, Mediefag C

 

(Vælg ét fag)

 

 

Valgfag:

Næstved: Kemi B, Samfundsfag B

 

(Vælg ét fag)

 

 

Læs mere om HF E-sport

Naturvidenskab - udbydes i Faxe, Næstved og Nykøbing F.

Fagpakke Naturvidenskab udbydes på afdelingen i Faxe, Næstved og Nykøbing F.

Interesserer du dig for kemi i naturen, maden eller kroppen?

Med fagpakken Naturvidenskab kan du fx læse til laborant, sygeplejerske, miljøteknolog, bioanalytiker og diplomingeniør.

Det er også for dig, der er interesseret i det bio- og laboratorietekniske område med særlig interesse i fødevarer, kemiske produkter, jordbrug og gartneri.

 

Fagpakke-fag:

 • Kemi B
 • Matematik B

 

 

Idræt/kreative fag:

Faxe: Mediefag C

 

Næstved: Billedkunst C, Idræt C, Mediefag C

 

Nykøbing F.: Billedkunst C og Mediefag C

 

(Vælg ét fag)

 

 

Valgfag:

Faxe: Filosofi C, Psykologi C

 

Næstved: Fysik C, Psykologi C, Kommunikation og IT C

 

Nykøbing F.: Psykologi C, Kommunikation og IT C

 

(Vælg ét fag)

 

 

Har du spørgsmål til fagpakken?

Kontakt en studievejleder

Samfund - udbydes i Næstved og Nykøbing F.

Fagpakke Samfund udbydes i Næstved og Nykøbing F.

Du interesserer dig måske for samfundsanalyse, økonomi, It eller teknologi?
Med fagpakkefagene matematik og samfundsfag kan samfund være oplagt, hvis du vil læse til
finansøkonom, datamatiker, lærer, bygningskonstruktør eller en administrationsbachelor.

Fagpakke-fag:

 • Matematik B
 • Samfundsfag B

 

Idræt/kreativt fag:

Næstved: Billedkunst C, Idræt C, Mediefag C

 

Nykøbing F.: Billedkunst C, Mediefag C

 

(Vælg ét fag)


Valgfag:

Næstved: Kommunikation og IT C, Psykologi C, Fysik C

 

Nykøbing F.: Kommunikation og IT C, Psykologi C, Idræt C

 

(Vælg ét fag)

 

 

Har du spørgsmål til fagpakken?

Kontakt en studievejleder

Sundhed - udbydes i Faxe, Næstved og Nykøbing F.

Fagpakke Sundhed udbydes på afdelingen i Faxe, Næstved og Nykøbing F.

Interesserer du dig for kroppen og sundhed? Fagpakken Sundhed er oplagt for dig, der har en særlig interesse i ernæring og sundhed.

Med denne fagpakke kan du fx læse til sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, klinisk tandtekniker eller radiograf.

 

Fagpakke-fag:

 • Biologi B
 • Psykologi C

 

 

Idræt/kreativt fag:

Faxe: Mediefag C

 

Næstved: Billedkunst C, Idræt C, Mediefag C

 

Nykøbing F.: Billedkunst C, Idræt C, Mediefag C

 

(Vælg ét fag)

 

 

Valgfag:

Faxe: Kemi B, Psykologi B

 

Næstved: Kemi B, Psykologi B, Samfundsfag B

 

Nykøbing F.: Kemi B, Samfundsfag B, Psykologi B

 

(Vælg ét fag)

 

 

Har du spørgsmål til fagpakken?

Kontakt en studievejleder

Velfærd - udbydes i Faxe, Næstved og Nykøbing F.

Fagpakke Velfærd udbydes på afdelingen i Faxe, Næstved og Nykøbing F.

Interesserer du dig for samfundet og den menneskelige udvikling?
Fagpakken Velfærd er oplagt for dig, der vil læse til lærer, pædagog, socialrådgiver eller har en særlig interesse inden for offentlig administration.

 

Fagpakke-fag:

 • Samfundsfag B
 • Psykologi C


Idræt/kreativt fag:

Faxe: Mediefag C

 

Næstved: Billedkunst C, Idræt C, Mediefag C

 

Nykøbing F.: Billedkunst C, Mediefag C, Idræt C

 

(Vælg ét fag)

 

 

Valgfag:

Faxe: Kemi B, Psykologi B

 

Næstved: Kemi B, Psykologi B

 

Nykøbing F.: Kemi B, Psykologi B

 

(Vælg ét fag)

 

 

Har du spørgsmål til fagpakken?

Kontakt en studievejleder

Bliv klar til uni

Tag en supplerende overbygning til den 2-årige HF - så du kan få adgang til universitetet.

Få svar på dine spørgsmål
...om optagelse, eksamen mv.

Jeg kan - og jeg vil