Klar til universitetet med supplerende overbygningsforløb

Har du en HF-eksamen og vil videre på universitetet?

 

VUC Storstrøm kan tilbyde en supplerende overbygning (SOF) til dig, der har en 2-årig HF eller er HF-enkeltfagsstudent uden en udvidet fagpakke.

 

SOF er også til dig, der har bestået merkantil EUX 1. del, og som ikke senere har modtaget et egentligt EUX-bevis.

 

Sådan bliver du klar til universitet

Den supplerende overbygning skal indeholde mindst et B- og et A-niveaufag, som skal være målrettet den specifikke uddannelse, du vil søge optagelse på.
Undervisningen er gratis, hvis du begynder senest 1. oktober, to år efter din gymnasiale eksamen.

 

Fagene skal være bestået for at få et bevis
For at kunne få et bevis for en supplerende overbygning (SOF) skal fagene være bestået.
Med en bestået supplerende overbygning kan du søge optagelse på universitetet, hvis du opfylder de specifikke adgangskrav. Den supplerende overbygning giver dig også adgang til at søge optagelse på GSK (gymnasialt suppleringskursus), hvis du fortsat mangler at opfylde specifikke adgangskrav.

 

Kontakt en studievejleder for et konkret tilbud
Er du interesseret i et supplerende overbygningsforløb, skal du kontakte en studievejleder for at få lavet et konkret tilbud. Du skal vide, hvilken specifik universitetsuddannelse, du ønsker at søge ind på. Husk at medbringe eksamenspapirer.

 

Nogle tilrettelæggelser vil give mulighed for at søge SU

Flere fag på fjernundervisning er tilrettelagt til at blive afviklet på tre måneder med start i enten september eller februar, og disse vil derfor kunne give SU.


Mange af fagene kan desuden tages på tilstedeværelsesfag over et år uden SU.

 

Kontakt en studievejleder