Praktiske oplysninger - Faxe

Hjertestartere:

På alle afdelinger findes der hjertestartere.

Automat:

Automat med kolde drikke findes.

Kantine/opholdsrum:

Kantinens åbningstid: kl. 7.45-13.45.

Opslagstavle:

Officielle meddelelser opslås på infoskærme og via det interne system LudusWEB

Parkering:

Parkering i skolegården.

Handicapvenlig adgang:

Fra skolegården er der rampe med adgang til de fleste faglokaler.

Bestilling af HF-eksamensbevis:

Frister:
Sommer - 20. juni

Vinter  - 20. januar

Bestil