Information til nye kursister

Tilmelding på VUC Storstrøm

Du kan blive tilmeldt via en personlig samtale med en af vores studievejledere.

 

I samtalen finder du og studievejlederen frem til det helt rigtige forløb for dig.

 

Du kan også søge om optagelse på flere af vores fag direkte online

 

Webshop

 

Her kan du også skematider for de enkelte hold.

Tilmelding, betaling og optagelse

Ved tilmelding modtager du et tilmeldingsbrev.

 

I brevet kan du bl.a. læse, hvordan du betaler dit deltagergebyr, hvis du ikke har tilmeldt dig via webshoppen.

 

Indtil du har betalt, står du på venteliste. Du er ikke garanteret en plads på holdet, når du står på venteliste. Vi anbefaler derfor, at du gennemfører din betaling hurtigst muligt.

 

Du skal også udfylde eventuelle TO-DO på Ludus Web før endelig optagelse.

 

Når du har betalt, modtager du et optagelsesbrev. Du er nu optaget på holdet og kan søge SU.

 

Lige inden holdstart modtager du et velkomstbrev med nærmere information. Husk at tjekke dit skema på Ludus Web.

 

Vi sender breve med digital post, så husk at holde øje med din Digitale Postkasse/E-boks.

Vil du søge Statens uddannelsesstøtte - SU?

Du skal selv søge om SU og evt. SU-lån på SU hjemmeside

 

www.su.dk

 

Det er en god idé at søge din SU i god tid inden start. Vær særlig opmærksom omkring sommerferien og juleferien, hvor vi har lukket og ikke behandler SU-ansøgninger.  - særligt  - så søg gerne allerede fra d. 1/7, som er det tidligste, du kan søge.

 

Er du ikke dansk statsborger, skal du søge endnu tidligere, da der er op til 3 måneders behandlingstid.

 

Kontakt evt. vores studievejledere.   

 

Se skolens åbningstider, så du undgår, at din ansøgning forsinkes pga. ferie.

SMS med brugernavn og password

Du vil modtage en sms fra os med dit brugernavn og password (Uni-login), når det er dannet i vores system.

 

Får du ikke en sms, har vi måske ikke dit mobilnummer. Det er derfor vigtigt, at du opdaterer dit mobilnummer hos os. Det gør du på Ludus Web / *Kursist i feltet ”mobiltelefon”.

 

Har du problemer med dette, så kontakt kontoret.

 

Hos os oprettes Uni-login 80 dage før holdstart. Det vil sige, at SMS med Uni-login bliver sendt til kursisten ved endelig optagelse på hold. Ved auguststart vil nye kursister først modtage SMS ca. ultimo juni måned.

Kom videre med vores IT-vejledninger

Første gang du logger på Ludus Web, skal du gøre det med Uni-login, vælg ”Log ind med f.eks. NemID”  vælg VUC Storstrøm og log derefter ind med Uni-login.

 

Næste gang du logger ind, vil du kunne se ”Log ind med ”VUC Storstrøm”, som du skal bruge fremover.

 

Her kan du finde vejledninger til vores IT-systemer.

 

IT-vejledninger

 

Vi har på afdelingerne ansat IT-buddies, som også kan hjælpe dig, hvis du har IT-problemer. Kontakt evt. kontoret for nærmere info.

Hvordan modtager jeg vigtige informationer?

E-boks/digital post

 

Vigtige breve og dokumenter modtager du i din i din E-boks fra os, og det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke din digitale postkasse jævnligt.

 

Du kan logge ind på din digitale postkasse/E-boks via

 

borger.dk eller e-boks.dk

 

Du skal bruge dit Nem-ID for at kunne logge på.

 

Du kan med fordel hente e-boks appen til din smartphone - så har du en nem og hurtig adgang til din post.

SMS fra os

Du kan få dine skemaændringer, aflysninger og andre vigtige meddelelser på SMS - du skal blot huske at oplyse dit telefonnummer til os og accepterer videregivelse af oplysninger.

 

Nyt mobilnummer

Får du nyt nummer, er det derfor vigtigt, at du opdaterer det hos os. Dette gør du på Ludus Web / *Kursist i feltet ”mobiltelefon”. Har du problemer med dette, så kontakt kontoret.

Info fra VUC Storstrøm i Teams

I Microsoft Teams er du en del af teamet "Info fra VUC til Kursister". Alle kursister er medlem af dette team, og her får du vigtige, formelle informationer fra skolen til dig og dine medkursister.

Her finder du vigtige beskeder og dokumenter, du skal være bekendt med, fx eksamensreglement og studie- og ordensregler - som også findes på hjemmesiden.

 

Du er forpligtiget til løbende at følge aktiviteten i teamet.

Ludus Web

Ludus Web er vores administrative system, og her kan du finde en række oplysninger - bl.a. dit fravær, din eksamensplan og dine karakterer.

 

Her finder du også dine "To-do's", som du skal reagere på. Det kan fx være:

  • dokumenter, du skal udfylde
  • dokumentation, du skal indsende
  • blanketter, du skal underskrive

 

Det er vigtigt, at du fuldfører dine "to-do's".

Hvordan melder jeg mig syg?

Sygemelding i forbindelse med undervisning foregår i LUDUS Web med mindre det er på et fjernhold.


Under Skemaer registrerer du på den pågældende dag, hvilke lektioner du melder dig fraværende i og beskriver kort hvorfor.

Hvis jeg fortryder min tilmelding?

Hvis du fortryder din tilmelding, skal du informere os om dette hurtigst muligt.

 

Er dit hold endnu ikke startet, kan du vælge at skifte til et andet hold/fag eller få din deltagerbetaling retur.

 

Efter holdstart er det ikke muligt at få tilbagebetalt deltagergebyret.


Du kan altså ikke få pengene tilbage, hvis kurset er startet, også selvom du ikke ønsker at fortsætte.


Under særlige omstændigheder, er det muligt at "vælge om" og skifte til et andet fag eller hold. Dette skal altid aftales med en studievejleder og er kun muligt inden for kort tid efter holdstart.

Refusion af deltagerbetaling

En hel hf-eksamen

Du får deltagergebyret tilbage for de fag, der figurerer på dit eksamensbevis for en fuld hf, når du lukker beviset.

 

Uddannelsespakker:

Du får deltagerbyret tilbage, når du har bestået en uddannelsespakke - særlige regler for EUX - og politipakken.

Spørg studievejlederen, når du tilmelder dig.

Kan jeg få tilskud til deltagerbetaling

SU

Hvis du er studerende og modtager SU, kan der søges om tilskud til dækning af deltagerbetaling.

 

Dækningen af deltagerbetalingen deles ud på SU’en ud over de måneder, hvor faget strækker sig, og er skattepligtigt, du kan højest få 85 % udbetalt.

 

Er din SU-sats afhængig af dine forældres indtægt, tildeles tilskuddet til dækning af deltagerbetaling også ud fra forældrenes indkomst.

 

Tilskuddet kan derfor blive nedsat eller helt bortfalde, hvis dine forældres indkomst er for høj. Du skal ligeledes være SU berettiget i perioden for at modtage for at deltagerbetalingen, den studerende f.eks. er erklæret studieinaktiv i den ene af månederne, hvor vil denne måned falde væk.

 

Læs mere (SU)

 

 

Hvornår kan jeg ikke få min deltager betaling retur

Du kan ikke få deltagerbetalingen retur, hvis du ikke er mødt op til kursusstart eller kun har deltaget få gange.

 

Du kan ikke få tilbagebetaling i de fag, hvor du har været selvstuderende.

 

Du kan ikke få tilbagebetaling for et eller flere enkelte fag, hvis de ikke indgår i et samlet bevis eller pakke.


Dvs. hvis du læser på matematik A og B og vælger at få niveau B på dit bevis, så får du ikke penge for niveau A. Hvis du vælger at få niveau A på dit bevis, så får du deltagerbetaling retur for både niveau A og B.

Har du yderligere spørgsmål?