Studieinfo

Eksamen 2021

Ønsker du at klage over din standpunktskarakter, skal du indgive en skriftlig klage til uddannelseschefen på din afdeling. Du skal begrunde dine klagepunkter. Altså forklare, hvorfor du mener, du skal have en højere karakter, eller hvad der er gjort forkert. Du skal klage senest 7 dage efter karakteren er offentliggjort på Ludusweb.

Det praktiske ...

Få praktiske oplysninger om eksamen, IT-hjælp og ferieperioder. Orienter dig i studie- og ordensregler.

Information til nye kursister

Her får du viden, der kan være nyttig i forbindelse med opstart.