Individuel kompetencevurdering (IKV)

Få papir på din faglighed!

VUC Storstrøm tilbyder individuel vurdering af dine realkompetencer i alle fag på avu og hf-niveau. VUC Storstrøm kan udstede bevis for anerkendte realkompetencer. Kompetencebeviset svarer til en eksamen i det pågældende fag uden karakterfastsættelse.

 

Det er gratis at blive realkompetencevurderet.

Hvem kan få IKV?

Personer over 18 år kan ansøge om en individuel kompetencevurdering i forhold til et bestemt fag. VUC Storstrøm kan afslå ansøgningen, hvis de dokumenterede kompetencer ikke dækker fagets mål i tilstrækkelig grad.

Hvad er realkompetencer?

Realkompetencer er det man har lært at kunne i og udenfor det almindelige uddannelsessystem.
Realkompetencer kan f.eks. være opnået:
• i arbejdslivet, i fritiden eller gennem privat uddannelse
• gennem udlandsophold
• gennem deltagelse i foreningsliv
• som frivillig i en hjælpeorganisation
• gennem uafsluttet uddannelse
• gennem udenlandsk uddannelse

 

Hvordan foregår det?

En vurdering af dine realkompetencer foretages altid med udgangspunkt i målene for de konkrete fag på VUC Storstrøm. Du har selv ansvar for at dokumentere dine kompetencer (f.eks. i form af kursusbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde osv.)
Hvis dine dokumenterede kompetencer indgår i målene for det pågældende fag, iværksætter VUC Storstrøm et forløb, der afklarer dine reelle kompetencer.


I et afklaringsforløb kan indgå individuelle/kollektive samtaler, interviews, skriftlige opgaver, tests, mundtlige opgaver eller praktiske øvelser. På baggrund heraf vurderes, om der kan udstedes et kompetencebevis i faget eller evt. i delelementer af fag.

kvinde deler ud

Få en IKV

Har du kompetencegivende erfaringer?
Hør nærmere om Individuel KompetenceVurdering: