Individuel kompetencevurdering (IKV)

Få papir på din faglighed!

VUC Storstrøm tilbyder individuel vurdering af dine realkompetencer i alle fag på AVU og HF-niveau.

 

Det betyder, at vi kan teste dig og give dig et bevis på dine kompetencer.

 

VUC Storstrøm kan udstede bevis for anerkendte realkompetencer. Kompetencebeviset svarer til en eksamen i det pågældende fag uden karakterfastsættelse.

 

Det er gratis at blive realkompetencevurderet.

Hvem kan få IKV?

Personer over 18 år kan ansøge om en individuel kompetencevurdering i forhold til et bestemt fag.

 

VUC Storstrøm kan dog afslå ansøgningen, hvis de dokumenterede kompetencer ikke dækker fagets mål i tilstrækkelig grad.

Hvad er realkompetencer?

Realkompetencer er det, man har lært sig i og udenfor det almindelige uddannelsessystem.


Realkompetencer kan fx være opnået:

  • i arbejdslivet, i fritiden eller gennem privat uddannelse
  • gennem udlandsophold
  • gennem deltagelse i foreningsliv
  • som frivillig i en hjælpeorganisation
  • gennem uafsluttet uddannelse
  • gennem udenlandsk uddannelse

 

Hvordan foregår det?

En vurdering af dine realkompetencer foretages altid med udgangspunkt i målene for de konkrete fag på VUC Storstrøm.

 

Du har selv ansvar for at dokumentere dine kompetencer, fx i form af kursusbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde osv.


Hvis dine dokumenterede kompetencer indgår i målene for det pågældende fag, iværksætter VUC Storstrøm et forløb, der afklarer dine reelle kompetencer.


Et afklaringsforløb kan indebære individuelle/kollektive samtaler, interviews, skriftlige opgaver, tests, mundtlige opgaver eller praktiske øvelser. Heraf vurderes, om der kan udstedes et kompetencebevis i faget eller evt. i delelementer af fag.

kvinde deler ud

Få en IKV

Har du kompetencegivende erfaringer, og ønsker du et bevis på det?

Kontakt VUC Storstrøm for at høre nærmere om Individuel kompetencevurdering.