Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer:

VUC Storstrøms bestyrelse er sammensat således:

 

Byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune Simon Hansen er udpeget af kommunerne.


Regionsrådsmedlem Jens Gredal er udpeget af Regionsrådet i Region Sjælland.


Direktør Michael Bang er udpeget af erhvervsskolerne.


Uddannelsesleder Stina Løvgreen Møllenbach er udpeget af Professionshøjskolen Absalon.

 

Direktør Rikke Jensen er blevet udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen i Region Sjælland.


Chefkonsulent i arbejdsmarkedsstyrelsen Jan Hendeliowitz er udpeget af VUC Storstrøms bestyrelse som særlig sagkyndig i arbejdsmarkedsforhold.


Tidligere direktør Per Skovgaard Andersen er udpeget af VUC Storstrøms bestyrelse som særlig sagkyndig i uddannelses- og erhvervspolitik.


Underviser Camilla Egholm Sørensen er valgt af VUC Storstrøms medarbejdere og har stemmeret.


Overlærer René Normann Jensen er valgt af VUC Storstrøms medarbejdere og har ikke stemmeret.


HF-studerende Allan Schmidt er valgt af VUC Storstrøms studerende og har stemmeret.


HF-studerende Rie Wergeland Estrup er valgt af VUC Storstrøms studerende og har ikke stemmeret.