Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Bestyrelsesformand, genudpeget af VUC Storstrøms bestyrelse som særlig sagkyndig i uddannelses- og erhvervspolitik:
Tidligere direktør Per Skovgaard Andersen

psa@humleby.dk

 

Genudpeget af VUC Storstrøms bestyrelse som særlig sagkyndig i arbejdsmarkedsforhold:

Chefkonsulent i arbejdsmarkedsstyrelsen Jan Hendeliowitz

jhend@regionsjaelland.dk

 

Udpeget af Region Sjælland:
Specialkonsulent John Hansen
John.hansen5727@gmail.com

 

Udpeget af Kommunerne:
Borgmester, Næstved Carsten Rasmussen
caras@naestved.dk

 

Genudpeget af Erhvervsskolerne:
Direktør, CELF Michael Bang
miba@celf.dk

 

Genudpeget af Professionshøjskolen Absalon:
Uddannelsesleder Stina Løvgreen Møllenbach

slm@pha.dk

 

Udpeget af VUC Storstrøms medarbejdere med stemmeret
Studievejleder og underviser Nis Peter Rode Larsen

nrl@vucstor.dk

 

Udpeget af VUC Storstrøms medarbejdere uden stemmeret
Teknisk serviceleder Thomas Juul Høj

tjh@vucstor.dk

 

Udpeget af kursistrådene med stemmeret

Kuristrådsformand i Vordingborg Monique Jensen

moni0557@365.vucstor.dk

 

Udpeget af kursistrådene uden stemmeret

Kursistrådsmedlem i Nakskov Ida Mod
Idamod130404@gmail.com

 

 

Opdateret 15-11-23