Fag på hf fjernundervisning

Eksamenerne er de samme som for hf-enkeltfag på tilstedeværelseshold. Du kan sammenstykke en fuld højere forberedelseseksamen, tage en fagpakke mod fx pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen eller kvalificere dig til optagelse på EUX. Du kan tage fagene på fjernundervisning eller kombinere fjernundervisningshold og tilstedeværelseshold.

 

Du kan også følge et enkelt fag, som du har behov for i dit job eller til anden uddannelse.

 

Hvis du mangler fag for at søge på videregående uddannelse, kan du bruge fjernundervisningens hf-enkeltfag som supplering.

 

 

HF-enkeltfag på fjernundervisning
 
Fag  

Start januar 

Start august 

Biologi C ½ år   x x
Biologi C-B ½ år   x x
Dansk C ½ år   x x
Dansk 0-A 1 år   x x
Drama C ½ år   x x
Engelsk C ½ år   x x
Engelsk 0-B 1 år   x x
Engelsk B-A 1 år     x
Filosofi C ½ år   x x
Fysik 0-B 1 år*     x
Geografi C ½ år   x x
Geografi C-B ½ år   x x
Historie 0-B ½ år     x
Historie 0-B 1 år   x x
Kemi C ½ år   x x
Kemi C-B ½ år   x x
Matematik C ½ år   x x
Matematik C-B ½ år   x x
Matematik B-A ½ år   x x
Mediefag C     x
Psykologi C ½ år   x x
Psykologi C-B ½ år   x x
Religion C ½ år   x x
Religion C-B ½ år   x x
Samfundsfag C ½ år   x x
Samfundsfag C-B ½ år   x x
Tysk 0-B 1 år     x

 

*Du skal som minimum sideløbende med fysik B deltage i matematik B, hvis du ikke har dette niveau.

 

Du kan tage et eller flere fag ad gangen, afhængig af dit arbejds- og familieliv.

 

Fag der tager ½ år og starter januar har løbende optag til 1. februar.
Fag der tager 1 år og starter januar har løbende optag til d. 1. marts..

Fag der tager ½ år og starter august har løbende optag til 1. september.
Fag der tager 1 år og starter august har løbende optag til d. 1. oktober.

 

Du kan læse mere om fagene ved at klikke på fagbeskrivelser i menuen.

 


Fag til supplerende overbygning

Du kan tage følgende fag på fjernundervisning som supplerende overbygning – de afvikles på 3 måneder med start i enten september eller februar, og de vil derfor kunne give SU:

 

Biologi, niv. C-B

Engelsk, niv. B-A

Fysik 0-C med opstart i september

Fysik C-B med opstart i februar

Geografi (naturgeografi), niv. C-B

Kemi, niv. C-B

Matematik, niv. B-A

Matematik, niv. C-B

Psykologi, niv. C-B

Religion, niv. C-B

Samfundsfag, niv. C-B

Tysk, niv. 0-B

 

Hf-pakker

Den hurtige vej til forskellige professionsuddannelser - for dig, der vil blive sygeplejerske, pædagog, ergoterapeut etc.