Studieliv

Voksent uddannelsesmiljø


Du vil på afdelingen i Faxe møde klassekammerater med forskellige uddannelsesbaggrunde, mål og erfaringer, hvilket bidrager til et mangfoldigt miljø.

 

Du bliver mødt af et voksent uddannelsesmiljø og engagerede lærere, der alle vil gøre deres bedste for at sikre dig en god uddannelse.

 

Vi har store ambitioner på dine vegne, men vigtigst af alt er naturligvis, at du selv bidrager, og at du selv er indstillet på at yde den store arbejdsindsats som det kræver.

 

VUC Storstrøm er en moderne digital skole med høj faglighed, hvor alle undervisningsmaterialer tilgås digitalt, og hvor vi anvender digitale læringsredskaber.

 

Ekskursioner, udenlandsk studietur, gæstelærere og undervisningens tilrettelæggelse bidrager til en praksisnær uddannelse.