I gang med verdensmål: Trivselsapp, motion og temadag i Nykøbing F.

På afdelingen i Nykøbing Falster er vi godt i gang med arbejdet med verdensmålene.

 

Her er tre spændende eksempler på aktiviteter på afdelingen:

 

Trivselsmåling med app - Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Vi er i gang med et projekt, som handler om at afprøve en app sammen med kursister. Appen er udviklet til at understøtte sammenhold og trivsel i skoleklasser. Gennem appen svarer kursisterne løbende på trivselsrelaterede spørgsmål inden for forskellige kategorier. Appen står ikke alene. Den bruges som støtte til det relationsopbyggende arbejde og integreres i "klassens time"-situationer. Kursister og undervisere kan også sammen tilføje spørgsmål i appen. Der er stadig ting, der skal tilrettes, da vi er i opstarten af afprøvningsforløbet. Kursisterne er med til at evaluere appen.

 

Motion og bevægelse - Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Vi planlægger en motionsdag i forbindelse med introforløbet i august. Det bliver en sjov dag med aktiviteter, som alle kursister kan deltage i. Kursistrådet er også engageret i planlægningen.

Derudover vil der være flere bevægelsesaktiviteter i undervisningen såsom walk and talk, ordklassestafetløb mv.

 

Temadag med fokus på klima og bæredygtighed - Verdensmål 13: Klimaindsats

Til efteråret planlægges en temadag om klima og bæredygtighed. Temaer og aktiviteter er fx: Trash-hacking, global opvarmning i lokalt perspektiv, workshop omkring klimaaftryk, diskussionsforum om bæredygtighed, besøg af ekspert mv. Der er lagt op til en inspirerende dag!

 

Der er i alt 17 verdensmål. På VUC Storstrøm har vi valgt at arbejde med aktiviteter under disse fire verdensmål: