FAQ om 2-årig HF

Ønsker du at læse en 2-årig HF? Se, hvilke regler, der gælder for dig.

Her kan du få information om optagelse, merit, SU, tilmelding med mere.

Hvordan bliver jeg optaget?

Der er forskellige regler for optagelse afhængig af om

  • du går i 9. eller 10. klasse
  • du er gået ud af 9. eller 10. klasse.

 

Du kan læse mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:

Læs om optagelse på gymnasiale uddannelser på uvm.dk

 

Hvor tilmelder jeg mig?

Du tilmelder dig 2-årig hf via optagelse.dk

Har du brug for at tale med en vejleder kan du bestille tid eller møde op i åben vejledning - se åbningstider for dit lokale VUC Storstrøm.

 

Bestil tid

 

Kan jeg få SU?

2-årig hf er en fuldtidsuddannelse og berettiger til SU, såfremt man ikke har afsluttet en gymnasial uddannelse i forvejen.

SU søges på nettet via minSU, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU.

For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

 

Hvis du har børn

Har du børn under 7 år er minimumskravet for at modtage SU 17 timer om ugen. Er du enlig forsøger eller er begge forældre under uddannelse er der mulighed for at søge ekstra støtte.

 

Læs mere om de gældende regler her:

 

www.su.dk

 

 

Ledig

Er du ledig, kan du måske have andre muligheder end SU. Henvend dig til dit jobcenter for yderligere information.

Kan jeg få merit?

Merit betyder, at du kan genbruge et fag fra en tidligere uddannelse i din hf-eksamen.
Har du bestået enkelte eksamener eller afbrudt en uddannelse på gymnasialt niveau, bør du tage dine papirer med til vejledning, så du evt. kan få merit.

Dokumentation for tidligere uddannelse kan du få på din tidligere uddannelsesinstitution.

Har du spørgsmål til merit?


Kontakt en studievejleder.

Hvornår er der studiestart?

2-årig hf starter i august. Hvert fag tager ½ år eller 1 år. Alle fag afsluttes med eksamen.

Skal jeg have min egen bærbare computer?

VUC Storstrøm forventer, at du som studerende selv medbringer egen bærbar computer.

 

Skulle det ikke være muligt, har du som studerende, mulighed for at låne en computer ved indbetaling af depositum efter gældende retningslinjer. Du skal dog betale et depositum på kr. 500,- ved udlånsperiodens start.

 

Den bærbare computer er kun til studiebrug og skal afleveres til VUC Storstrøm samtidig med at uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm ophører.

 

Du hæfter for den bærbare computer i udlånsperioden, herunder ved bortkomst, tyveri, eller hvis udstyret på anden må lider overlast.

 

Computeren du låner, er ikke omfattet af VUC Storstrøms forsikring.

computer

Hvilke regler gælder?

På UVM.dk kan du læse om: