Hf-fag på fjernundervisning

VUC Storstrøm tilbyder følgende hf-fag på fjernundervisning

 

Eksamenerne er de samme som for hf-enkeltfag på tilstedeværelseshold. Du kan sammenstykke en fuld højere forberedelseseksamen, tage en fagpakke mod fx pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen eller kvalificere dig til optagelse på EUX. Du kan tage fagene på fjernundervisning eller kombinere fjernundervisningshold og tilstedeværelseshold.

 
Fag  

Start august 2019

Start januar 2020

Biologi C ½ år   x x
Biologi C-B ½ år   x x
Dansk C ½ år   x x
Dansk 0-A 1 år   x x
Drama C     x
Engelsk C ½ år   x x
Engelsk 0-B 1 år   x x
Engelsk B-A 1 år   x  
Erhvervsøkonomi C ½ år   x x
Filosofi C ½ år   x x
Fysik 0-B 1 år   x  
Geografi C ½ år   x x
Historie 0-B ½ år   x  
Historie 0-B 1 år   x x
Kemi C ½ år   x x
Kemi C-B     x
Matematik C ½ år   x x
Matematik C-B ½ år   x x
Matematik B-A ½ år     x
Organisation C ½ år   x x
Psykologi C ½ år   x x
Psykologi C-B ½ år   x x
Religion C ½ år   x x
Religion C-B ½ år   x x
Samfundsfag C ½ år   x x
Samfundsfag C-B ½ år   x x
Tysk 0-B 1 år   x  

Du kan tage et eller flere fag ad gangen, afhængig af dit arbejds- og familieliv.

Fag der tager ½ år og starter august 2019, har løbende optag til 1. september 2019.
Fag der tager 1 år og starter august 2019, har løbende optag til d. 1. oktober 2019.
Fag der tager ½ år og starter januar 2020, har løbende optag til 1. februar 2020.
Fag der tager 1 år og starter januar 2020, har løbende optag til d. 1. marts 2020.

Du kan læse mere om fagene ved at klikke på fagbeskrivelser i menuen.