Hf-fag på fjernundervisning

VUC Storstrøm tilbyder følgende hf-fag på fjernundervisning

 

Eksamenerne er de samme som for hf-enkeltfag på tilstedeværelseshold. Du kan sammenstykke en fuld højere forberedelseseksamen, tage en fagpakke mod fx pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen eller kvalificere dig til optagelse på EUX. Du kan tage fagene på fjernundervisning eller kombinere fjernundervisningshold og tilstedeværelseshold.

Du kan også følge et enkelt fag, som du har behov for i dit job eller til anden uddannelse.

Hvis du mangler fag for at søge på videregående uddannelse, kan du bruge fjernundervisningens hf-enkeltfag som supplering.

 
Fag  

Start januar 2020

Start august 2020

Biologi C ½ år   x x
Biologi C-B ½ år   x x
Dansk C ½ år   x x
Dansk 0-A 1 år   x x
Drama C   x x
Engelsk C ½ år   x x
Engelsk 0-B 1 år   x x
Engelsk B-A 1 år     x
Erhvervsøkonomi C ½ år   x x
Filosofi C ½ år   x x
Filosofi C-B ½ år   x  
Fysik 0-B 1 år*     x
Geografi C ½ år   x x
Geografi C-B ½ år   x x
Historie 0-B ½ år     x
Historie 0-B 1 år   x x
Kemi C ½ år   x x
Kemi C-B ½ år   x x
Matematik C ½ år   x x
Matematik C-B ½ år   x x
Matematik B-A ½ år   x x
Psykologi C ½ år   x x
Psykologi C-B ½ år   x x
Religion C ½ år   x x
Religion C-B ½ år   x x
Samfundsfag C ½ år   x x
Samfundsfag C-B ½ år   x x
Tysk 0-B 1 år     x

*Du skal som minimum sideløbende med fysik B deltage i matematik B, hvis du ikke har dette niveau.

Du kan tage et eller flere fag ad gangen, afhængig af dit arbejds- og familieliv.

Fag der tager ½ år og starter januar 2020, har løbende optag til 1. februar 2020.
Fag der tager 1 år og starter januar 2020, har løbende optag til d. 1. marts 2020.

Fag der tager ½ år og starter august 2020, har løbende optag til 1. september 2020.
Fag der tager 1 år og starter august 2020, har løbende optag til d. 1. oktober 2020.

Du kan læse mere om fagene ved at klikke på fagbeskrivelser i menuen.