Projekt- og praktikforløb

Tue Aagaard Borchs drøm er at uddanne sig til biotekniker og være med til at nedbryde plast.


På VUC Storstrøms 2-årige HF er der indlagt et projekt- og praktikforløb. Det var det, der gjorde, at Tue fandt sin retning. Han er nu i gang med det sidste år af uddannelsen og har besluttet at læse videre på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi:


”På projekt- og praktikforløbet blev jeg oplyst om muligheden som biotekniker,” forklarer Tue.


Fokus på de mange uddannelsesmuligheder
Målet med projekt- og praktikforløbet på den 2-årige HF er at understøtte uddannelsens professionsretning og bidrage til en større afklaring af uddannelses- og professionsvalg.


”Via forløbet oplyser vi om de mange muligheder og retninger, der findes, og vi øger derved chancen for, at unge vælger rigtigt første gang,” forklarer medarbejder ved VUC Storstrøm.

 

Tue er et godt eksempel på en kursist, der har fundet sin vej videre:
”Diplomingeniøruddannelsen er den uddannelse, der tænder mig mest. Jeg har en personlig interesse i de her ting - både enzymer og bakterier, og det at finde en ny løsning til at nedbryde plast," afslutter han.