Arbejdsmiljø og trivsel på VUC Storstrøm

Det er afgørende, at der er en god trivsel på VUC Storstrøm. Vi arbejder fx med medarbejdertrivsel, kursisttrivsel (elevtrivsel) og arbejdspladsvurdering.

Arbejdet med trivsel på VUC Storstrøm tager sit udgangspunkt i skolens strategi.

 

MTU

På VUC Storstrøm arbejder vi med systemet ”professionel kapital”. Professionel Kapital er et systematisk værktøj til brug for undersøgelse af medarbejdertrivslen. I undersøgelsen indgår der spørgsmål, som vedrører følgende punkter:

 

 • Human Kapital
 • Beslutningskapital
 • Social kapital

 

Afdækningen af VUC Storstrøms professionelle kapital er ikke en facitliste, men skal ses som et redskab til dialog. På møder med arbejdsmiljøgrupperne bliver de overordnede resultater gennemgået, hvorefter hver gruppe arbejder videre med de lokale resultater ude på afdelingerne.

 

Endvidere bliver der på VUC Storstrøm arbejdet med korte spørgeskemaundersøgelser, som skal tage pejling af de handlinger, som iværksættes - både overordnet på VUC Storstrøm, men også på de respektive afdelinger. Spørgeskemaerne udarbejdes i LUDUS web og har omgang af 6 spørgsmål (2 overordnede VUC Storstrøm spørgsmål ) samt 4 afdelingsspecifikke spørgsmål. Spørgeskemaerne skal danne grundlag for en undersøgelse, så ledelsen har mulighed for at følge virkningen af de iværksatte indsatser. Målet er at skabe mere synlighed og vedvarende fokus på medarbejdertrivsel på VUC Storstrøm.

 

Se rapport

 

Den kvantitative rapport, som Professionel kapital resulterer i, har fra 2022 været udgangspunktet for dialogbaseret trivselsarbejde kaldet trivselsdialoger. Målet med disse samtaler er at danne en kvalitativ basis for de handlinger, som skal styrke trivslen.

 

Alle afdelinger afholder trivselsdialoger med udgangspunkt i selvvalgte temaer. Temaerne vælges på fællesmøder - ud fra Professionel kapital-rapporten.

 

Trivselsdialogerne resulterer i en række såkaldte IGLO'er (handlingsforslag på 4 planer: Individ, Gruppe, Ledelse, Organisation).

 

En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra flere dele af organisationen udarbejder herefter en rapport med anbefalinger. Rapporten offentliggøres internt.

 

ETU

PÅ VUC Storstrøm gennemføres der hver andet år elevtrivselsundersøgelser. Resultaterne fra elevtrivselsundersøgelserne bliver aktivt brugt i det strategiske arbejde med at sikre et godt læringsmiljø på vores afdelinger. Der er i arbejdet med elevtrivslen stort fokus på brugerinddragelse fra såvel kursistråd, centralt såvel som lokalt og andre kursistorganer, lige såvel som der er en målrettet dialog i medarbejdergrupperne.

 

Se rapport

 

 

AMU og APV

Arbejdsmarkedsudvalget (AMU) består af følgende repræsentanter: 

 

Pernille Skov Sørensen
Rene Norman Jensen  
Charlotte Ellis
Martin Sieben
Carsten Kruse

 

AMU har til formål, at:

 

 • gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • kontrollere arbejdsmiljøarbejdet og orientere arbejdsmiljøgrupperne om det.
 • deltage i udarbejdelsen af virksomhedens APV.
 • deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse.
 • rådgive arbejdsgiveren om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø kan integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
 • udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden en gang om året.
 • opstille principper for oplæring og instruktion.
 • sørge for, at der bliver udarbejdet en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med oplysning om medlemmer og sørge for, at de ansatte kender planen.

 

På VUC Storstrøm bliver der hvert andet år foretaget en APV – arbejdspladsvurdering, hvor det fysiske og psykiske arbejdsmiljø bliver afdækket. Resultaterne fra APV'en bliver drøftet med de respektive arbejdsmiljøorganer på VUC Storstrøm, og der bliver sat retning og handling på indsatsområderne. Der bliver løbende fulgt op på målopfyldelse af handlingerne.

 

Se rapport

 

 

 

Redigeret februar 2023