Uddannelsesudvalg

Ved VUC Storstrøm skal bestyrelsen nedsætte et uddannelsesudvalg, der rådgiver VUC Storstrøm i uddannelsesspørgsmål.

VUC Storstrøms uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalget skal

 • rådgive VUC Storstrøm i uddannelsesspørgsmål, herunder om forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning.
 • høres inden VUC Storstrøm indgår driftsoverenskomster om FVU og ordblindeundervisning.

 

 

Blandt uddannelsesudvalgets opgaver kan nævnes

 • opstilling af mål for uddannelsesindsatsen indenfor FVU og ordblindeundervisning
 • udarbejde prognoser for uddannelsesindsatsen indenfor FVU og ordblindeundervisning
 • rådgive bestyrelsen om kvaliteten af udbuddet
 • rådgive bestyrelsen om den geografiske spredning af udbuddet
 • rådgive bestyrelsen om spredningen af udbuddet på institutionstyper
 • rådgive bestyrelsen om information om udbuddet og tilrettelægge informationskampagner.

 

 

VUC Storstrøm dækker kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Næstved og Stevns. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal have tilknytning til det geografiske område, som udbuddet af uddannelserne dækker.

 

Uddannelsesudvalget omfatter

 • 2 repræsentanter for private arbejdsgivere udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening/Dansk Industri
 • 2 repræsentanter for private arbejdstagere udpeget af Landsorganisationen i Danmark
 • 1 repræsentant for Jobcentrene i VUC Storstrøms opland
 • 2 repræsentanter udpeget af og blandt driftsoverenskomstparterne vedrørende FVU og ordblindeundervisning

 

Uddannelsesudvalget skal udpeges, så det har en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder.

 

VUC Storstrøms konsulenter for FVU-undervisning og ordblindeundervisning er tilforordnet uddannelsesudvalget.

Uddannelsesudvalgets opgaver ligger indenfor uddannelsesområder, der henvender sig til den kortuddannede del af befolkningen.

 

 

 

Repræsentant for DA:
Vakant

 

Repræsentant for DI:
Vakant

 

Repræsentanter for arbejdstagere:
LO:
Formand Niels Henriksen
3F Guldborgsund
niels.henriksen@3f.dk

 

HK
Uddannelseskonsulent Benedicte Drejer
benedicte.drejer@hk.dk

 

Jobcenter
Jobcenterchef Charlotte Lund Andreasen
chaa@lolland.dk

 

Repræsentanter for udbydere:

Erhvervsskolerne:
Direktør ved CELF Søren Vikkelsø

SOEV@celf.dk

 

AOF Øst
Skoleleder Annette Zacho Lind
annettel@aof-east.dk

 

VUC Storstrøm

Uddannelseschef Carsten Sørensen

cas@vucstor.dk