Ofte stillede spørgsmål om AVU

Ønsker du at tage en almen voksenuddannelse (AVU)? Se her hvilke regler, der gælder for dig.

Du kan også få information om, hvad fagene koster, og hvordan du tilmelder dig.

Hvis du er under 25 år

Er du under 25 år, kan du deltage, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:

 

 • Du er selvforsørgende eller er, og bliver ved med at være, i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx KKU, EUD, STU eller EGU), men har behov for supplerende fag.
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx KKU,EUD, STU eller EGU), men ønsker faglig opkvalificering.
 • Du tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt avu-fag med undtagelse af følgende fag:
  • Dansk 
  • Dansk som andetsprog 


Hvis du ikke opfylder nogle af de ovenstående krav., skal du henvende dig til en uddannelsesinstitution, der tilbyder forberedende grunduddannelse (FGU).

 

På Uddannelsesguiden kan du læse om FGU og hvor det tilbydes:
https://www.ug.dk/uddannelser/andreungdomsuddannelser/forberedende-grunduddannelse-fgu

 

 

Hvad koster avu-fag

Priser AVU pr. 1. august 2021

 

Fag

Pris*

Pris for pensionister og efterlønsmodtagere

Dansk

130 kr.

880 kr.

Dansk som andetsprog

130 kr.

880 kr.

Engelsk

130 kr.

880 kr.

Matematik

130 kr.

880 kr.

Fransk

130 kr.

880 kr.

Historie

130 kr.

880 kr.

Naturvidenskab

130 kr.

880 kr.

Samfundsfag

130 kr.

880 kr.

Tysk

 

130 kr.

 

880 kr.

 

Tilbudsfag

   

Billedkunst

1330 kr.

2.080 kr.

Formidling

1330 kr.

2.080 kr.

Grundlæggende IT

1330 kr.

2.080 kr.

Idræt

1330 kr.

2.080 kr.

Latin

1330 kr.

2.080 kr.

Livsanskuelse

1330 kr.

2.080 kr.

Mediefag

1330 kr..

2.080 kr.

Psykologi

1330 kr.

2.080 kr.

Pædagogik

1330 kr.

2.080 kr.

Religion

1330 kr.

2.080 kr.

Samarbejde & kommunikation  

1330 kr.

2.080 kr.

Selvstuderende

 

Fagets pris

pr. prøve

Fagets pris

pr. prøve

 

* Prisen er betinget af (undtagen på selvstudie), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.

 

Læs den fulde bekendtgørelse her

.

Bemærk

 

Pris for AVU-fag giver ret til at følge undervisningen på op til to sammenhængende niveauer i forlængelse af hinanden.

Hvor tilmelder jeg mig?

Du tilmelder dig hos en studievejleder eller på webshopppen.

 

Bestil tid

 

Du kan også møde op i åben vejledning - se åbningstider for dit lokale VUC Storstrøm.

 

Webshop

 

 

Hvis jeg fortryder min tilmelding?

Hvis du fortryder din tilmelding, skal du informere os om dette hurtigst muligt.

 

Er dit hold endnu ikke startet, kan du vælge at skifte til et andet hold/fag eller få din deltagerbetaling retur.

 

Efter holdstart er det ikke muligt at få tilbagebetalt deltagergebyret.


Du kan altså ikke få pengene tilbage, hvis kurset er startet, også selvom du ikke ønsker at fortsætte.


Under særlige omstændigheder, er det muligt at "vælge om" og skifte til et andet fag eller hold. Dette skal altid aftales med en studievejleder og er kun muligt inden for kort tid efter holdstart.

Skal jeg til prøve?

Prøver vil finde sted på en af VUC Storstrøms afdelinger.

 

Du skal til prøve på G og D-niveauerne i de fag, du deltager i.

 

Basis, F, og E-niveauerne afsluttes med en Faglig Dokumentation

 

Du skal medbringe billedlegitimation til skriftlige og mundtlige prøver - f.eks. pas, kørekort eller studiekort. 

 

Der afholdes prøver i: 

 

 • December/januar (vintertermin) 
 • Maj/juni (sommertermin) 

 

Få hjælp til at tilrettelægge din AVU

Kontakt en studievejleder