Dramatik C

Dramatik C er et kreativt fag, der forbinder de skabende processer inden for scenekunst med det at kunne analysere, fortolke og reflektere over forskellige former for kunstneriske udtryk.

 

Kernen i faget er det skabende arbejde, hvor I ved hjælp af kroppen, stemmen, sproget og rummet skal udforske forskellige sceniske udtryk, både selvstændigt og i samspil med andre. På den måde tilegnes teorien blandt andet gennem det praktiske arbejde på gulvet.

 

I vil både skulle arbejde med tekstmateriale og praktiske øvelser hjemme foran computeren samt møde til to workshops og et afsluttende projektforløb i løbet af det halve år, som faget strækker sig over.

Aktuelle obligatoriske workshopdage

 

I Dramatik C skal I blandt andet:

 

  • Arbejde med forskellige skuespilteknikker og scenekunsttraditioner
  • Se og analysere teaterforestillinger - både live og på video
  • Arbejde med teaterhistoriske traditioner
  • Udarbejde en personlig portfolio med dokumentation og refleksion over arbejdet i faget.

 

Workshops og ekskursioner

Vi skal mødes til 5 workshopdage i løbet af semesteret, hvor vi arbejder med praktiske øvelser på gulv samt dit afsluttende projektforløb. Ydermere skal vi ind og se en teaterforestilling sammen.

 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som består af to dele:

 

  • En præsentation af det teaterprojekt, som I selv har skabt (enten enkeltvis eller i grupper) samt en efterfølgende samtale om tankerne og overvejelserne bag projektet

 

En individuel mundtlig prøve, hvor der stilles spørgsmål til fagets kernestof med udgangspunkt i jeres portfolio.