Engelsk 0-B

Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, men også med engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale – samt viden om fagets stofområder.

 

Et overordnet mål er sprogfærdighed – dvs. du skal kunne lytte/læse/tale/skrive "hovedsagelig korrekt".

 

Du skal fx beherske et varieret ordforråd, kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer tekster: artikler, noveller, skuespil, etc., kunne analysere alle slags tekster og kunne perspektivere i forhold til samfundsmæssige, kulturelle og historiske sammenhænge.

 

Fagets kernestof er:

 

  • Det engelske sprogs grammatik og tegnsætning
  • Udtale og ordforråd
  • Principper for tekstopbygning
  • Kommunikationsstrategier, standardsprog og variation
  • Det engelske sprog anvendt globalt
  • Et genremæssigt varieret udvalg af primært nyere fiktive og ikke-fiktive tekster, herunder et skrevet værk
  • Tekstanalytiske begreber og grundlæggende metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
  • Væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
  • Historiske og aktuelle forhold i andre engelsksprogede regioner.

 

"Pensum" består af tekster, som er samlet i 7 temaer (i alt ca. 370 sider + baggrundsmateriale). Gennem modulerne trænes systematisk forskellige aspekter af tekstanalyse, som er den centrale del af både mundtlig og skriftlig eksamen. Baggrundsmateriale (herunder også film) tilvejebringer den baggrundsviden, som er nødvendig for at kunne perspektivere de tekster, du skal forholde dig til såvel ved mundtlig som skriftlig eksamen.