Engelsk C

Engelsk C er et halvårsforløb, hvor du lærer at benytte det engelske sprog præcist og nuanceret, både mundtligt og skriftligt, idet du arbejder med at lytte/læse/tale/skrive – samt at kombinere disse kompetencer.

Undervisningen bygger ovenpå et fagligt niveau svarende til engelsk i 10. klasse eller på D-niveau.

 

Emnerne i faget er:

 

  • Det engelske sprogs grundlæggende grammatik, stavning og tegnsætning
  • Udtale og ordforråd
  • Forskellige typer nyere litterære og non-fiction tekster samt mediestof
  • Tekstanalytiske grundbegreber
  • Kommunikationsstrategier - standardsprog og variation
  • Væsentlige samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA

 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.