Filosofi B

Filosofi B-niveau indeholder både teoretisk og praktisk filosofi og forudsætter, at du har gennemført filosofi C. Der vil både være forløb, der drejer sig om teoretiske aspekter, såsom hvad verden er lavet af, og hvad vi mennesker er for nogle skabninger – og forløb om det praktiske liv, vi mennesker lever, hvad enten det er i forhold til at gøre det etisk rigtige eller at leve i et samfund sammen i forhold til politisk filosofi.

 

Faget skal træne dig i at tænke selvstændigt, argumentere for tolkning og analyse, i at læse tekster med et vist abstraktionsniveau og i at beskæftige dig med begreber og problemløsning af både hverdagsagtig og teoretisk karakter.

 

Vi kommer vidt omkring og skal både beskæftige os med forskellige perioder i filosofihistorien og moderne, aktuelle problemstillinger.

 

På B-niveau skal du ud over læsning og fordybelse i primærkilder skrevet af filosoffer – nye som gamle – beskæftige dig med forskellige former for tekster og materialer – samt arbejde innovativt og til slut lave et eksamensprojekt – hvor sidstnævnte indgår i selve den mundtlige eksamen.

 

Eksamen

Den mundtlige eksamen baserer sig halvt på det udarbejdede eksamensprojekt og halvt på ukendt materiale, som har tilknytning til ét af forløbene.