Filosofi C

Filosofi handler om at tænke over verden og sit liv. Faget filosofi behandler de store spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber.

 

Eksempler på filosofiske spørgsmål og problemer, vi skal beskæftige os med i faget, er:

 

  • Hvad vil det sige at være menneske?
  • Hvad er en rigtig, og hvad er en forkert, handling?
  • Hvad er videnskab?
  • Hvordan indretter man det retfærdige samfund?

 

Fagets kernestof er:

  • Væsentlige problemstillinger inden for teoretisk filosofi
  • Væsentlige problemstillinger inden for praktisk filosofi
  • Elementær argumentationsteori
  • En elementær filosofi- og idéhistorisk oversigt over de væsentligste perioder: antikken, renæssancen, oplysningstiden og moderne tid.

 

Som filosofi-kursist skal du opnå viden om filosofiens historie, men du skal også selv trænes i at stille de gode filosofiske spørgsmål og at tænke kritisk over mulige svar og argumenter.

 

Når vi arbejder med de filosofiske spørgsmål, skal vi både beskæftige os med klassiske og mere moderne forsøg på at besvare dem. De emner, vi gennemgår, skal vi perspektivere til aktuelle problemstillinger.

 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.