Historie 0-B

Fagets formål er at skabe historiebevidsthed og dermed

 

  •     indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende
  •     forståelse af historien som en proces, der omfatter fortid, nutid og fremtid.

 

For at nå disse mål beskæftiger vi os med centrale aspekter af dansk-, europæisk- og verdens-historien.

 

Fokus er især på nyere tid fra 1500 til i dag. Vi arbejder med mange sider af fortidens samfundsliv. Det gælder især politisk og økonomisk historie samt kultur- og bevidsthedshistorie. Sideløbende med at der skabes overblik over og indsigt i vigtige perioder, arbejder vi systematisk med fagets metodiske spørgsmål – især med kildetekster (gamle som nye) og med forskellige historiesyn. Desuden søger vi generelt at træne evnen til at studere, ved at fokusere på studiekompetencer.

 

Faget følger den kronologiske tidslinje:

  •     Middelalderen i Europa og Danmark
  •     Udviklingen i verden – Europa – Danmark 1500-1800
  •     Tilblivelsen af det moderne Danmark i 1800-tallet
  •     Europa og 1. verdenskrig
  •     Mellemkrigstiden med fokus på Tyskland
  •     Fra kold krig til hvilken verden?
  •     Palæstinakonflikten fra 1880erne til i dag
  •     Danmark i det 20. århundrede

 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.