Kemi C

Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor kemiske forbindelsers opbygning og betingelser udforskes. Kemi udgør en vigtig del af den moderne naturvidenskab. Kemi har stor betydning for samfundets fortsatte økonomiske og teknologiske udvikling, idet der i kemisk forskning arbejdes med f.eks. bio- og nanoteknologi, lægemidler, fødevareproduktion, miljøforskning, udvikling af nye materialer og bæredygtige teknologier til kemisk produktion. Kemisk viden og metoder udgør i dag et centralt element i en række uddannelser og erhverv inden for de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige områder.

 

Det er vigtigt for kemifaget, at kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem teori, modeller og eksperimenter. Faget er delt op emnerne:

 

  •     Liv i cellen
  •     Saltlakrids (vi tager i laboratoriet for at lave den første øvelse, og vi taler om ioner)
  •     Livsstil og sundhed
  •     Giftmord – her vil vi benyttes os af en række undersøgelsesmetoder, som vi bruger i kemi
  •     Klima og CO2
  •     Cola – her vil vi se hvilken indflydelse syrer og baser har i vores hverdag

 

Laboratoriekursus

Kemi er et eksperimentelt fag, og derfor skal du i forbindelse med faget deltage i et obligatorisk laboratoriekursus fordelt over flere dage (ca. 4) på en af VUC Storstrøms afdelinger. Laboratoriekurset afsluttes med, at du skriver rapporter over de forskellige eksperimenter. Deltagelse i laboratoriekurset samt aflevering er rapporterne er et krav for at kunne gå til eksamen.

Aktuelle obligatoriske laboratoriedage

 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.