Matematik B

Matematik B er et fag, der udstyrer dig med nyttige færdigheder i dagligdagen og i samfundet samt træner logisk tænkning. Desuden er faget adgangskrav til mange uddannelser, såvel natur- som samfundsfaglige, hvor matematisk sprog og matematiske modeller ofte indgår som redskab. Matematik C-B bygger videre på matematik C, men der lægges mere vægt på matematisk tankegang, herunder bevisteknik.

 

Faget indeholder:

  • Bogstavsregning og andengradsligninger
  • Trigonometri
  • Funktioner
  • Eksponentialfunktioner og logaritmefunktioner
  • Differentialregning
  • Regression & vækst, monotoniforhold
  • Integralregning
  • Statistik

 

Eksamen

Faget afsluttes med en skriftlig og en mundtlig eksamen (som består af både en gruppeeksamen og en individuel eksamen).