Religion B

Religion C-B forudsætter, at du allerede har gennemført religion C.

 

Faget beskæftiger sig med verdensreligioner, hvoraf kristendom og islam samt enten hinduisme eller buddhisme er obligatoriske emner. Men også religionsfilosofiske emner, etik og sekulære tilværelsestolkninger inddrages.

 

Faget er ikke knyttet til nogen speciel religion eller trosretning, men tilstræber - på et religionsvidenskabeligt grundlag - at behandle religion og religiøse fænomener ud fra en åben og neutral synsvinkel.

 

Formålet med faget er at formidle en nuanceret viden om religioner og religiøse fænomener med hovedvægt på nutiden, så du bliver i stand til at beskrive og vurdere sammenhænge og spændingsfelter inden for de enkelte religioner, mellem forskellige religioner og mellem religioner og moderne, sekulære samfund.

 

Desuden sigter faget imod at give en høj grad af forståelse for religioners betydning for det enkelte menneske, for grupper og for kultur og samfund. Religion B skal desuden bidrage til at udvikle din studiekompetence gennem faglig fordybelse og træning i selvstændig anvendelse af religionsfaglig teori og metode.

 

Emnerne er:

  •     Religionsfilosofi
  •     Kristendom – med fokus på protestantisk kristendom og den danske folkekirke
  •     Katolsk kristendom og andre kristne trosretninger
  •     Islam – med fokus på islam i Danmark
  •     Fundamentalisme i kristendom eller i islam
  •     Læsning af hovedværk
  •     Tibetansk buddhisme
  •     Projektopgave inden for et af de foregående emner

 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at du har afleveret projektopgaven.