Uddannelsestilbud

Uddannelsestilbud for hold som starter til august 2019 er nu klar. .

VUC Storstrøm tilbyder en lang fagrække:

  • AVU- Almen Voksenuddannelse
  • 2-årig hf
  • Hf-enkeltfag
  • FVU - Forberedende Voksenundervisning
  • Ordblindeundervisning

På en række fag er der løbende optag.

Ønsker du at tilmelde dig - kontakt en studievejleder og hør om dine muligheder.