Hf start

Hf start: kombinér AVU og hf-niveauer

 

På hf start kan du kombinere AVU- og hf-enkeltfag. På den måde kan du blive klar til videre uddannelse og opnå adgang til EUX-uddannelserne eller en fuld hf-eksamen.

For dig der mangler 10. klasse
Hvis du eksempelvis står og mangler din 10. klasses eksamen, og ønsker at føle dig bedre rustet til en adgangsgivende uddannelse, er dette netop en mulighed for dig. Med hf start har du mulighed for at kombinere AVU- og hf-enkeltfag og derved få adgang til videre uddannelse. Det er derfor for dig, der på sigt ønsker en gymnasial uddannelse.

Forløbet starter den 12. august 2020.

1. semester består af følgende fag:

Naturvidenskab G
Religion C
Samfundfag C
Et kreativt fag på C niveau. Du kan vælge mellem billedkunst C, idræt C og dramatik C.

Deltagerbetaling er 1.780 kr. for alle fire fag. Uddannelsespakken er SU-berettiget.

Individuelt tilpasset forløb
Forløbet er netop sammensat af enkeltfag, og VUC Storstrøm har derfor mulighed for at tilpasse forløbet alt efter den enkeltes behov og ønsker. Der vil efter 1. semester blive afholdt et individuelt vejledningsmøde med kursisten, hvor der bliver kigget på kursistens aktuelle behov og ønsker for det videre forløb.

Krav
Forudsætningerne for at starte på hf start er, at du er over 18 år og har dansk svarende til 9.-10. klasse samt matematik og engelsk på 9. klasses niveau. Vejlederne på VUC Storstrøm hjælper med vurdering af ovenstående ved en individuel samtale.