AVU-fag i ­Nakskov

Nye fag starter til august 2020.

Dansk basis

Dansk G

Dansk F

Dansk ED

Dansk som andetsprog basis 

Dansk som andetsprog G

Matematik basis 

Matematik G

Matematik F

Matematik ED

Engelsk basis

Engelsk G

Engelsk F

Engelsk ED

Samfundsfag G

Samfundsfag D

Naturvidenskab G

Naturvidenskab FE

Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, da vi har løbende optag på flere fag.