COVID-19-test ifm. delvis genåbning

NYHED
15-03-2021

 

Fra mandag den 15. marts vil undervisningen kunne gennemføres med 50% fremmøde og 50% virtuel eller anden undervisning for alle afgangselever.

 

Hvis du er kursist hos os og skal møde frem, vil du have modtaget en besked i Canvas.

 

COVID-19-test skal foretages løbende

Kursister og andre, der møder op VUC Storstrøm, skal til enhver tid kunne fremvise en negativ smittetest for COVID-19, når de opholder sig på undervisnings-/fællesarealer.

 

Testen skal være negativ, og der må ikke være gået mere end 72 timer fra testen er udført. Testresultatet skal medbringes ved fremmøde.

 

VUC Storstrøm er forpligtet til at kontrollere, at testen er gennemført.

 

Undtagelser fra krav om test

I særlige tilfælde er der undtagelser fra kravet om test.

 

Krav om test gælder ikke for den der:

  • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
  • tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

 

VUC Storstrøm vurderer om en kursist kan undtages fra krav om test.

 

Henvend dig til VUC Storstrøm, hvis du er i tvivl.