Høring i Folketinget: E-sport i undervisning

NYHED
4-03-2022

Onsdag den 2. marts var vores udviklingschef inviteret i Folketinget

 

Det var en broget skare, der var mødt op for at tale deres sag foran Folketingets Kulturudvalg.

Formålet med høringen var at få belyst potentialer og udfordringer ved e-sport som en markant voksende fritidsaktivitet og sportsgren for unge.

 

Høringen skulle belyse e-sports potentiale som fritidsaktivitet i forhold til at aktivere børn og unge, få dem ind i positive fællesskaber og skabe sundere rammer om computerspil og gaming.

 

Udvalget ønskede konkrete forslag til, hvad der kan gøres politisk for at understøtte e-sport, som jo har et stort erhvervsmæssigt vækstpotentiale og mulighed for at bevirke positivt til børn og unges trivsel, sundhed og læring.

 

Der var e-sportstrænere og -udøvere, både formanden og direktøren fra Esport Danmark, e-sportskonsulent fra Danmarks Idrætsforbund og mange flere.

 

Det var både de gode og de dårlige aspekter ved e-sport, der skulle berøres. Der blev fx talt spilafhængighed og den historiske frygt fra forældre ift. volden i spillene.

 

Rasmus talte blandt andet om social inklusion og e-sportens evne til at motivere en gruppe, som ellers kan være svær at fastholde, og gøre dem interesserede i skole og uddannelse ved at gøre skolen relevant for dem. Med fx HF E-sport taler vi ind i en kultur, det har værdi for mange børn, unge mennesker og voksne. Rasmus talte i ca. 4 min. - og fik også et par minutters taletid i forbindelse med et spørgsmål - men det gik hurtigt.

 

Trods den korte taletid lod det til, at alle oplæg fra både Rasmus og andre, blev taget godt imod af politikerne.

 

Det var klart, at der ønskes en samlet indsats omkring e-sport - og det var klart, at der er lang vej igen.