AVU (9. og 10. klasse)

Hør hvorfor Emma Elmeskov Nielsen har valgt VUC Storstrøm.
”I dag kan jeg bare. Nu er der ikke nogen, der siger jeg ikke kan.” Maibritt Hansens historie

AVU (9. - 10. klasse)

Almen Voksenuddannelse er for dig der mangler at afslutte et eller flere fag på niveau med folkeskolens afgangsprøve. Med AVU kan du få adgang til de forskellige studieforberedende ungdomsuddannelser (eks. Hf) samt de erhvervsrettede uddannelser.

Opbygning

Fagene er niveaudelt, hvor basis er laveste - og D er det højeste niveau:

Basis:
Grundlæggende niveau - afsluttes med en faglig dokumentation.
G-niveau:
G-niveau svarer til 9. klasse. Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve. Niveauet giver adgang til optag en  erhvervsuddannelse.
F-niveau:
Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.
E-niveau:
Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.
D-niveau:
Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve i faget. D-niveau giver adgang til de studieforberedende ungdomsuddannelser (eks. Hf) samt de erhvervsrettede uddannelser.

Du kan tage fagene et ad gangen eller flere fag samtidig. Du kan også kombinere fag fra Almen Voksenuddannelse med fx FVU eller HF-enkeltfag.

Faglig vurdering og eksamen

Et enkelt fag kan godt dække flere moduler, hvor hvert modul afsluttes med en faglig dokumentation eller en prøve. På G og D modulerne er der prøve. 

AF-eksamen

En AF-eksamen (Almen Forberedelseseksamen) giver direkte adgang til den 2-årige hf eller en anden ungdomsuddannelse.

Praktiske oplysninger

 • Varighed

  Moduller sammensættes så de for det meste tager ½ år eller 1 år. Nogle moduller afsluttes med faglig dokumentation andre med prøve.

 • Studiestart

  Som udgangspunkt starter nye hold til august og januar. De er dog løbende optag. Spørg vejlederne

 • Hvor

  På alle VUC Storstrøm afdelinger tilbydes AVU-fag. Det er ikke alle afdelinger, som tilbyder alle fag/niveauer. Se uddannelsestilbud

 • Deltagerbetaling - pris

  Hvert fag koster mellem 120 kr. og 1.200 kr, hvis du opfylder kravene om at gå på VUC.

 • Økonomi

  Du kan søge SU, hvis du har mindst 23 timer om ugen, eller mindst 17 timer ugenligt,hvis du har børn. Se mere på www.su.dk

 • Spørgsmål og tilmelding

  Du tilmeldes hos en studievejleder. Bestilt tid eller mød op i åben vejledning - se åbningstider på dit lokale VUC Storstrøm - klik her.

Ibrahim, Patricia og Riam. 3 målrettede kursister. 3 gode grunde til at vælge AVU. Fælles for dem alle er, at de bruger VUC som et springbræt videre i...

Ofte stilllede spørgsmål

 • Kan jeg tilmelde mig (AVU), hvis jeg er under 18 år?

  Nej, ikke uden videre. Kun hvis din kommune vælger at betale det fulde beløb for undervisningen. Tal med din sagsbehandler.

 • Hvilke fag er der på AVU?

  Fag på AVU

  Kernefag:

  • Dansk
  • Dansk som andet sprog
  • Matematik
  • Engelsk
  • Naturvidenskab
  • Samfundsfag
  • Historie
  • Tysk
  • Fransk

  Tilbudsfag:

  • Grundlæggende it
  • Psykologi
  • Billedkunst
  • Idræt
  • Livsanskuelse
  • Formidling
  • Samarbejde og kommunikation
  • Latin

  Du kan finde lærerplaner på de enkelte AVU-fag her.

  Alle fag udbydes IKKE på alle VUC Storstrøms afdelinger.
  Kontakt dit lokale VUC Storstrøm for yderligere oplysninger

  VUC Storstrøms samlede fagudbud af AVU-fag finder du på LUDUSWeb

  Niveauer

  Følgende niveauer findes på AVU:*

  Basis
  Grundlæggende begynderundervisning, der afsluttes med en faglig dokumentation.

  G-niveau
  Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve i faget. G-niveau svarer til 9. klasse og giver adgang til erhvervsuddannelser.

  F-niveau
  Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.

  E-niveau
  Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.

  D-niveau
  Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve i faget. D-niveau giver adgang til gymnasieuddannelser bagefter. D-niveau kan efterfølgende give adgang til bl.a. erhvervsskoleuddannelserne, hf og stx.

   

  *Alle 5 niveauer findes ikke på alle fag (jf AVU-bekendtgørelsen).

  Fagelementer

  Fagudbuddet kan omfatte elementer af fag fra fagrækken. Et fagelement skal udgøre en afgrænset enhed og kan udgøre indtil halvdelen af det pågældende fags uddannelsestid.

  VUC Storstrøm skal for det enkelte fagelement udarbejde en beskrivelse af indholdet, der skal ligge inden for det pågældende fags mål. Kursisterne skal kende til indholdsbeskrivelsen.

   

  Introducerende undervisning

  VUC Storstrøm kan tilrettelægge introducerende undervisning, der giver kursister et generelt blik ind i arbejdsmetoder inden for AVU samt en introduktion til et eller flere fag for derigennem at afdække kursisternes faglige forudsætninger og dermed skabe afklaring hos kursisterne om deres uddannelsesmuligheder.

   

  Supplerende undervisning

  Har du brug for ekstra hjælp?
  Supplerende differentieret undervisning

  Som AVU-kursist på VUC Storstrøm har du mulighed for at få ekstra hjælp til dine fag. Vi kalder det supplerende, differentieret undervisning (SDU). SDU kan være en mulighed hvis du:

  • har brug for mere tid til at arbejde med svært stof
  • vil fordybe dig i et bestemt område af faget
  • vil indhente stof som du er gået glip af

  SDU planlægges i samarbejde med din lærer på baggrund af dine behov med udgangspunkt i det enkelte fags mål og kernestof.

  Kontakt din lærer eller en studievejleder og hør mere om dine muligheder for SDU. Det er gratis at deltage i SDU

   

   

 • Hvad koster det at gå på AVU?

  Priser avu pr. 1. august 2016

  Fag

  Pris*

  Pris for pensionister

  og efterlønsmodtagere

  Dansk

  120 kr.

  870 kr.

  Dansk som andetsprog

  120 kr.

  870 kr.

  Engelsk

  120 kr.

  870 kr.

  Matematik

  120 kr.

  870 kr.

  Fransk

  120 kr.

  870 kr.

  Historie

  120 kr.

  870 kr.

  Naturvidenskab

  120 kr.

  870 kr.

  Samfundsfag

  120 kr.

  870 kr.

  Tysk

  120 kr.

  870 kr.

  Tilbudsfag

     

  Billedkunst

  1230 kr.

  1980 kr.

  Formidling

  1230 kr.

  1980 kr.

  Grundlæggende IT

  1230 kr.

  1980 kr.

  Idræt

  1230 kr.

  1980 kr.

  Latin

  1230 kr.

  1980 kr.

  Livsanskuelse

  1230 kr.

  1980 kr.

  Mediefag

  1230 kr.

  1980 kr.

  Psykologi

  1230 kr.

  1980 kr.

  Pædagogik

  1230 kr.

  1980 kr.

  Religion

  1230 kr.

  1980 kr.

  Samarbejde & kommunikation

  1230 kr.

  1980 kr.

  Selvstudium

  Fagets pris

  pr. prøve

  Fagets pris

  pr. prøve

  * Prisen er betinget af (undtagen på selvstudie), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.

  Læs den fulde bekendtgørelse her.

  Bemærk

  Pris for AVU-fag giver ret til at følge undervisningen på op til to sammenhængende niveauer i forlængelse af hinanden.

   

   

 • Hvad er VUC Next?

   

  VUC Storstrøm i Nykøbing og Næstved tilbyder et uddannelsesforløb,hvor der er mulighed for at afslutte et AVU-forløb, der bestået sikrer dig optagelse på den 2-årige hf og tekniske erhvervsuddannelser.

  Undervisningen bærer præg af det aktive/kreative element og du vil opleve, at vi arbejder med praktiske opgaver, det kunne f.eks. være matematik i sløjdlokalet, dansk i billedkunst eller samfundsfag i byrådssalen.

  Du vil være i en klasse med en fast struktur, hvor der er fokus på trivsel og socialt samvær og derudover er der tilknyttet en vejleder til forløbet, som hjælper dig løbende, hvis du har behov for det.

   

  Dette tilbydes ikke på alle afdelinger - Se uddannelsestilbud for VUC Storstrøm - klik her

 • Hvad er klar til ungdomsuddannelse?

  Har du planer om at tage hf-fag eller en erhvervsuddannelse efter sommerferien?


  Så er denne pakke måske, lige det du har brug for her i foråret, så du kan blive godt rustet til det videre uddannelsesforløb.

   

  Se VUC Storstrøms kursustilbud - klik her

 • Hvad er Klar til erhvervsuddannelse?

  Klar til erhvervsuddannelse er for dig, som mangler karakterer 02 i dansk og matematik for at komme ind på en erhvervsuddannelse.

  Se kursustilbud enten på siden for dit lokale VUC Storstrøm eller en samlet side under vejledning

   

  Kursustilbud over VUC Storstrøms kursustilbud - klik her

 • Hvad er en AF-eksamen?

  En AF-eksamen tager 1 år og består af en række obligatoriske fag der hver afsluttes med en eksamen:

  • Dansk eller Dansk som andetsprog - FED
  • Engelsk - FED
  • Matematik - FED
  • Naturfag G
  • Et af følgende fag på G- eller D-niveau; historie, samfundsfag, tysk eller fransk.

  Bemærk det er ikke alle fag, der tilbydes på alle afdelinger.

 • Hvad er dansk som andetsprog?

  Faget Dansk som andetsprog (DSA) på AVU er målrettet tosprogede og er ligestillet med faget Dansk.

  Tosprogede, der har gennemført den grundlæggende danskuddannelse, kan have behov for at forbedre deres danskfaglige færdigheder inden videre uddannelse, efteruddannelse eller beskæftigelse.

  På AVU kan du deltage i dansk som andetsprog på niveauerne Basis, G, F, E, og D.

  Her arbejder vi med kommunikation, sprog og kultur.

  Faget afsluttes med prøve på niveau G og D, der har samme værdi som folkeskolens afgangsprøver efter 9. og 10. klasse.

  Det er ikke alle niveauer som tilbydes på alle afdelinger. Se uddannelsestilbud for AVU eller kontakt en vejleder for yderligere information.

 • Får jeg deltagergebyreret tilbage på avu-fag?

  Nej,  du får ikke deltagergebyret tilbage på AVU.

 • Spørgsmål om prøver og eksamen ved hf og avu

  Praktiske forhold ved prøver og eksamen på AVU og HF

  I forbindelse med afholdelsen af prøver på VUC Storstrøm har vi udarbejdet denne folder, som gerne skulle være et nyttigt redskab for dig i prøveperioden. Folderen indeholder en række regler, råd og vink, som du skal være opmærksom på. Kommer du i tvivl om noget, så spørg din faglærer eller på kontoret.

  Generelt.
  Grundlaget for afholdelse af prøver og eksamen er Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen). Bagest i hæftet finder du link til eksamensbekendtgørelsen og til øvrige eksamensrelevante sider.

  Orientering om prøvetidspunkt
  AVU og Hf kursister er på forhånd tilmeldt fagenes prøver, og I orienteres på holdene om datoerne for mundtlige og skriftlige eksaminer. I kan ca. en uge før prøven se den eksakte forberedelses- og eksaminationstid på Ludusweb. Der kan ske ændringer i tidspunktet indtil to dage før prøve, så hold øje med Ludusweb.

  Skal jeg til prøve?

  Du forventes at gå til prøve i de fag, der afslutter med prøve. Prøven er en del af dit uddannelsesforløb og en del af din studieaktivitet.
  Vil du ikke til prøve, skal du framelde dig prøven hos en vejleder. Du skal være opmærksom på, at framelding eller udeblivelse fra prøve kan få betydning for din SU. Der kan i særlige tilfælde være mulighed for at framelde prøve uden tab af ret til SU.

  Specielle forhold.
  Som kursist på HF eller AVU skal du være opmærksom på følgende forhold:
  2-årig HF: Du har kun ret til at gå til eksamen én gang i et fag.
  HF-enkeltfag: Som enkeltfagskursist har du ubegrænset mulighed for gentilmelding til eksamen.
  AVU: Som AVU-kursist har du ubegrænset mulighed for gentilmelding til prøverne.

  Særlige prøvevilkår - dispensationer
  Du kan søge dispensation til forlænget skrivetid til skriftlig eksamen og forlænget forberedelsestid ved mundtlig eksamen, hvis du er ordblind eller lider af en dokumenteret sygdom, der betyder, at du er ringere stillet ved eksamen end øvrige kursister.
  Ansøgningsskema findes på Fronter, ”IT – information alle, Information, Om eksamen” Ansøgningsfristen er 1. november og 1. april.
  Hvis du er HF’er og har en materialebevilling fra SPS, kan du med dispensation få dine skriftlige eksamensopgaver på en CD-rom, CD-rom kan sædvanligvis kun søges til prøver, der ikke udleveres fra ”www.netprøver.dk”. Du kan også søge om få indscannet de mundtlige eksamensspørgsmål i dansk, når det gælder ældre tekster

  Ved eksaminer hvor brug af PC og staveprogrammer i øvrigt er tilladt, kræver det ikke særskilt dispensation at anvende egen it-rygsæk, ViTre eller andre hjælpeprogrammer (Se også afsnittet ”Brug af hjælpemidler”).

  Dispensationer må aldrig medføre en ændring af prøvens niveau.

  Prøveafholdelse.

  Sygdom
  Sygdom i forbindelse med prøve skal meddeles til VUC Storstrøms kontor straks fra morgenstunden. Hvis du ønsker at gå til sygeeksamen gør følgende forhold sig gældende: (Bemærk, der afholdes kun sygeeksamen på HF)
  VUC Storstrøm skal have modtaget besked om sygdommen, inden den pågældende prøve er afsluttet.
  •    Du skal søge læge senest på prøvedagen for at få en lægeerklæring. Lægeerklæringen skal du selv betale.
  •    Du skal aflevere lægerklæringen på kontoret senest tre dage efter prøven. Er dette ikke muligt grundet indlæggelse, skal du ringe til kontoret for at lave anden aftale.
  •    Hvis du møder til prøve på trods af sygdom, har du ikke adgang til sygeeksamen.
  •    Sygdom opstået under prøven skal straks meddeles.

  Starttidspunkt
  En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når du er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.


  For sent fremmøde til prøven
  Udebliver du fra eller kommer du for sent til en prøve, har du normalt ikke krav på at aflægge prøven.
  Den prøveansvarlige kan dog, hvis det skønnes at udeblivelsen er rimeligt begrundet, give dig tilbud om at aflægge prøven på et senere tidspunkt.
  Kommer du for sent, og hvis det anses for udelukket, at du kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis den prøveansvarlige leder skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan du dog få tilladelse til at deltage. Prøvetiden forlænges normalt ikke. Den prøveansvarlige
  leder kan dog i særlige tilfælde bestemme, at prøvetiden forlænges.

  Mundtlig prøve
  Bemærk det tidspunkt, hvor du skal op, og mød i god tid, dvs. en eksamination før. Hvis du ikke kommer til det fastsatte tidspunkt, kan du kun gå til prøven med tilladelse fra en leder.

  Bed din faglærer orientere dig om den mundtlige prøve og om råd for, hvordan forberedelsestiden udnyttes bedst. Opmærksomheden henledes især på to eksamensformer:
  a) med 3 timers forberedelse i grupper.
  Her er det skolen der bestemmer eksamensrækkefølgen for gruppemedlemmerne. I den tid, der opstår for flere gruppemedlemmer, efter forberedelsestiden er forbi og til eksaminationen finder sted, skal eksaminanderne blive i forberedelseslokalet
  b) med 24 timers forberedelse
  Trækning af eksamensspørgsmål foregår dagen før eksaminationen, således at den ene halvdel af holdet trækker spørgsmål kl. 8.00, og hvad angår tidspunktet for den anden halvdel, træffes beslutningen lokalt på
  den enkelte afdeling.


  Skriftlig prøve
  Kommer du for sent til prøven kan du ikke deltage (se dog s. 2). Det er altså vigtigt at møde i god tid - I fag, hvor der anvendes IT, bedes du møde 30 min. før begyndelsestidspunktet, i øvrige fag mindst 15 min. før begyndelsestidspunktet.
  Ved skriftlige prøver skal du sætte dig ved den plads, hvor der ligger et omslag med dit prøvenummer (=dit kursistnummer). Kun tilladte hjælpemidler og proviant i begrænset omfang må forefindes i prøvelokalet; Tasker o.l. må ikke stå ved siden af din plads.
  Prøvearkenes hoved skal udfyldes straks ved modtagelsen. Kursister, der skriver i hånden, kan altid få udleveret ekstra papir. Der uddeles kun hvidt papir, som bruges både til kladde og indskrivning. Arkene må ikke foldes eller deles i mindre stykker.

  Ved brug af computer skal hvert enkelt udskrevet ark kunne identificeres med navn, fag, holdnummer og kursistnummer. De udskrevne sider der ønskes bedømt, indlægges i et omslag, hvor hovedet på forsiden udfyldes.
  Før der printes ud, skal der indhentes tilladelse hertil af en af de tilsynsførende.
  Under prøven er det vigtigt, at du ofte foretager backup.
  Hvis der under prøven opstår strømsvigt, skal du arbejde videre med papir og kuglepen. Det er den enkelte kursists ansvar at sætte sig ind i reglerne for brugen af computer ved prøven og, hvor det er påkrævet, også i reglerne for brugen af egen computer. Spørg evt. din faglærer om reglerne!

  Du må kun forlade prøvelokalet efter tilladelse fra og under ledsagelse af en prøvevagt. Kun én eksaminand må normalt forlade lokalet ad gangen. Det sidste kvarter af prøven må du ikke forlade din plads, heller ikke selv om du har afleveret din besvarelse. Ved aflevering af besvarelsen skal den tilsynsførende altid tilkaldes. Efter prøvetidens ophør må du heller ikke forlade din plads, før din besvarelse er afleveret til en tilsynsførende og alle opgaver er indsamlet og kontrolleret. Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og bilag der
  skal bedømmes, og hvilke ark og bilag, der er kladde. Gør nøje den tilsynsførende opmærksom på, hvad der er kladde, og hvad der ønskes bedømt. De ark, der skal bedømmes, skal nummereres, og det samlede antal ark og bilag skal angives i feltet hertil. Især er det vigtigt i matematik at skelne mellem ark og bilag. I matematik skal der på forsiden af opgaven anføres, hvilken lommeregne/program der er anvendt.

  Hvis du forlader prøvelokalet ved prøvens afslutning, må du tage opgaven og kladden med.
  Hvis du forlader lokalet før prøvens afslutning, skal alle kladder og prøveopgaver forblive i prøvelokalet til prøven er afsluttet for alle eksaminander. Din bærbare skal også forblive i lokalet, til prøven er slut for alle.
  Du kan hente opgave, kladde og bærbar umiddelbart efter, at prøven er slut.
  Hvis kladden ikke afhentes umiddelbart efter prøvens afslutning, kan den ikke udleveres senere.
  Karaktererne vil foreligge så hurtigt som muligt, og de offentliggøres på LUDUS web og på opslagstavler - naturligvis i fuld anonymitet, idet karaktererne anføres ud for dit kursistnummer.

  Adgang til PC v. skriftlige prøver:
  •    Du skal i udgangspunktet medbringe egen PC, husk strømforsyningen.
  •    Det kan være muligt at låne PC til prøven efter aftale med kontoret.
  •    VUC Storstrøm kan begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde.

  Brug af hjælpemidler
  Oversigt over tilladte hjælpemidler til skriftlige og sproglige prøver på AVU kan ses i bilagene under det enkelte fag og i hjælpemiddeloversigten. (Fronter: IT og Information alle, Information, Om eksamen, Hjælpemiddeloversigter) Hvis du er i tvivl så spørg din faglærer.
  (På HF laver ministeriet ikke længere hjælpemiddeloversigter pr. 21/5 2014. Begrænsninger i hjælpemidler kan læses i den enkelte læreplan)
  Generelt gælder:
  •        Det er tilladt at bruge computer og diverse programmer på disse (f.eks. ViTre) ved de skriftlige eksamener, dog kan der af de enkelte læreplaner fremgå specifikke begrænsninger.
  Eksempler på disse begrænsninger er, at computer ikke må anvendes ved 1. delprøve i matematik B.
      Ved de sproglige danskprøver på AVU er kun ordbøger tilladte (elektroniske eller trykte) – dvs.ikke ViTre o.l.
  Ved skriftlig prøve i dansk G og DSA G er ordbøger samt tekstbehandlingsprogrammets stave- og grammatik program tilladt (typisk Word). Dvs. ikke ViTre o.l.
  Ved skriftlig prøve DSA D er computer tilladt, men stave-og grammatikkontrol skal være slået fra (derfor må ViTre heller ikke anvendes).

  Brug af internet ved skriftlige prøver.
  (særlige regler for skriftlige prøver ”med netadgang”, se også afsnittet nedenfor)
  Du må ved de fleste prøver anvende elektroniske ordbøger (se ovenfor om hjælpemidler), og tilgå materiale fra undervisningen i f.eks. holdets eller eget Fronterrum, hvis materialet er tilladt ved prøven i øvrigt.
  Enhver anden brug af internettet er FORBUDT, F.eks. Google og fildeling, uanset relevans for eksamen.
  Du må ikke bruge tidligere bedømt materiale i fx en stil (det kunne være en stil skrevet i løbet af året, en SSO opgave e.l.), uden at henvise til den som kilde.

  Du skal aflevere telefonen til vagten, medmindre du skal bruge dens ordbog – i så fald skal det foregå synligt og efter konkret aftale med vagten.
  Det er til enhver tid FORBUDT at kommunikere med andre (fx sms, e-mail, chat, facebook).

  Skolen kan ved stikprøvekontrol tjekke din telefon/PC for læste/sendte sms’er, emails o.l.

  Brug af internet ved skriftlige prøver ”med netadgang”.
  Skal du til skriftlig prøve med netadgang, har du fri adgang til hjælpemider. Du må fx bruge internettet til informationssøgning, google, bruge ordbøger og lignende.
  Det er fortsat forbudt at kommunikere med omverdenen, SMS’e, maile, fildele, gå på facebook osv.

  Typisk er skriftlig eksamen ”med netadgang” hold i engelsk B og A samt dansk A – spørg din lærer

  Kan der indgå videomateriale o.l. i opgavesættet, skal du huske at medbringe høretelefoner.

  Skriftlig prøve med aflevering i www.Netprøver.dk (Kun HF)
  For at kunne aflevere i Netprøver skal du kunne PDF’e en fil og kende dit UNI-login.

  Vejledning til aflevering af eksamensopgaver i Netprøver finder du på Fronter (It og information alle – information – Om Eksamen  - ”Kursistguide til aflevering i Netprøver.dk”)

  Vejledning til at PDF’e finder du på VUC Storstrøms hjemmeside under it-vejledninger (søg på PDF)
  Alle øvrige regler er de samme som ved almindelige skriftlige prøver.

  Brug af internet ved mundtlige prøver.
  Begrænset brug af internet er tilladt ved forberedelsen til mundtlige prøver.
  På AVU må ”tilladte hjælpemidler” iflg. hjælpemiddeloversigten bruges (denne finder du på Fronter: It- og information  - alle – Om eksamen – ”AVU tilladte hjælpemidler”). Disse tilladte hjælpemidler må også bruges i elektronisk form: konkret vil materiale og dybe links fra dit holds Fronterrum samt elektroniske ordbøger via PC være tilladt.
  På HF vil alt materiale og dybe links påført undervisningsbeskrivelsen være tilladt. (Har I fx læst en artikel på Wikepedia, er det denne specifikke artikel du må læse – IKKE alt det andet på Wikepedia).

  Anden brug af internet, herunder enhver kommunikation med omverdenen, er forsat forbudt og vil kunne føre til bortvisning fra prøven.
  Det er dit ansvar, at du kun anvender tilladte hjælpemidler - er du i tvivl, så download relevant materiale til din PC før prøven.

  Skolen vil ved stikprøvekontrol kontrollere, at der kun anvendes tilladte hjælpemidler i forberedelseslokalet. Denne afbrydelse vil ikke kunne danne baggrund for en klage.

  Telefoner skal afleveres under forberedelsestiden (gælder ikke 24 timers prøver).

  Snyd ved prøven
  Snyd ved prøven - eller forsøg herpå - vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra prøven. Det samme er tilfældet, hvis der anvendes ikke tilladt brug af eksempelvis mobiltelefon eller internettet. Du er selv ansvarlig for IKKE at benytte internettet til snyd.
  Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Du kan herefter aflægge prøve på ny, typisk året efter.
  Enhver eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse ved sin underskrift bekræfte, at opgaven er lavet uden uretmæssig hjælp.

  Klager over prøven
  Evt. klager over prøveafholdelse eller karaktergivning skal være indgivet til afdelingslederen med en skriftlig begrundelse senest 14 dage efter prøvedagen eller karakteren er meddelt.
  En klage kan være rettet mod: Eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.
  Til brug for en evt. klagesag kan du som klager få udleveret en kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige en kopi af din egen opgavebesvarelse.

  VUC afgør, om en evt. klagesag skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen skal være skriftlig og begrundet. Skal sagen derimod fremmes, forelægger VUC straks klagen for eksaminator og censor(er) med anmodning om en udtalelse inden for en nærmere angivet frist på normalt højst 2 uger.
  VUC Storstrøm forelægger derefter udtalelserne for klageren, der får mulighed for at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.

  VUC Storstrøm træffer herefter en afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, og som kan gå ud på:
  • Ny bedømmelse (ombedømmelse)
  • Tilbud om ny prøve (omprøve) eller
  • At klageren ikke får medhold.
  Afgørelsen skal hurtigst muligt meddeles til klageren og eventuelle andre berørte eksaminander.
  Klageren skal senest 14 dage efter tilbuddet om omprøve eller ombedømmelse meddele, om klageren ønsker at gøre brug af muligheden.

  Omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

  Ved retlig klage over VUC Storstrøms afgørelse (dvs. klage over procedurefejl) kan en klage indbringes for Kvalitets- og tilsynsstyrelsen. Klagen skal være skriftlig og indgives til VUC inden to uger fra afgørelsens meddelelse.
  Mere information om klager kan læses i eksamensbekendtgørelsen


  Links til mere information på ministeriets hjemmeside:

  Eksamensbekendtgørelsen: (gælder både AVU, HF-e og HF2)
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722

  Beskrivelser for de enkelte fag på HF finder du her:

  HF2:  
  https://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner/Fag-paa-hf


  STX:
  https://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner/Fag-paa-stx


  Beskrivelser af de enkelte fag på AVU findes i bekendtgørelsen under de enkelte
  fag og niveauer:

  AVU:
  https://www.uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/undervisning-og-fag/fag-og-laereplaner  Rev. 02.03.17/Ben

 • Kan jeg få rabat på offentlig transport?

  Læs mere om ungdomskort på: www.ungdomskort.dk

 • Hvordan får jeg info om skema og eksamen?

  På VUC Storstrøm bruger vi to studiesystemer: Fronter og LudusWeb. Det er din pligt som studerende at holde dig orienteret.

  LudusWeb

  Her kan du se dit skema - dagens ændringer - eksamenstidspunkter og karakterer.

  Hvis dit telefonnummer står korrekt, nemlig i 'mobil'-feltet, på Ludus Web vil du modtage en sms fra din lærer eller skolen om aflysninger.

   

  Fronter

  I Fronter finder du undervisningsmateriale samt informationer.

   

 • Hvordan betaler jeg?

  Sådan betaler du

  Vær opmærksom på, at du først er optaget på et hold, når VUC Storstrøm har registreret din betaling.

  Betaling kan ske via netbank eller på dette link:

  https://www.vucstor.dk/studievejledning/deltagerbetaling

   

  Du kan også betale Via girokort

  Du kan få udleveret et girokort eller betale netbank med følgende reference:

  Kortart: 01

  Kreditornr.: 7982925

   

  Husk at påføre navn og kursistnr., for at vi kan registrere din indbetaling.

 • Kan jeg få SU?

  SU

  Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) , hvis ikke du har en afsluttet gymnasial uddannelse i forvejen. For at modtage SU skal du min have 23 timer om ugen.

  SU søges på nettet via minSU, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU.

  For at få adgang til minSU skal du bruge NemID

   

  Hvis du har børn

  Har du børn under 7 år er minimumskravet for at modtage SU 17 timer om ugen. Er du enlig forsøger eller er begge forældre under uddannelse er der mulighed for at søge ekstra støtte.

  Læs mere om de gældende regler her.

   

 • Bærbar computer?

  Du skal medbringe din bærbare computer til al avu og hf undervisning.

  VUC Storstrøm forventer, at du som studerende selv medbringer egen bærbar computer. Skulle det ikke være muligt, har du som studerende,  mulighed for at låne en computer ved indbetaling af depositum efter gældende retningslinjer.

  Du skal dog betale et depositum på kr. 500,- ved udlånsperiodens start.

  Det lånte udstyr består af

  • bærbar computer
  • strømforsyning

  Du hæfter ubegrænset for den bærbare computer i udlånsperiode, herunder ved bortkomst, tyveri eller hvis udstyret på anden må lider overlast.

  Bemærk - VUC Storstrøms forsikringer dækker ikke denne computer, Du skal kontakte dit eget forsikringsselskab for at afklare dine forsikringsforhold.

  Den bærbare computer er kun til studiebrug og skal afleveres til VUC Storstrøm samtidig med at uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm ophører.

   

 • Ferieplan

  Ferieplan for 2018

   

  Undervisningsstart alle fortsættende hold

  03.01.2018

  Eksamensperiode

  02.01.2018 - 12.01.2018
  Undervisningsstart alle nye hold. 08.01.2018
  Vinterferie 12.02.2018 – 16.02.2018
  Påskeferie

  29.03.2017 –  02.04.2018

  St. Bededag 27.04.2018
  Kr. Himmelfartsdag 10.05.2018
  2. Pinsedag 21.05.2018

  Sidste undervisningsdag forår avu                  

  18.05.2018

  Sidste undervisningsdag forår hf

  18.05.2018
  Eksamensperiode sommer 2018 avu 22.05.2018 - 27.06.2018
  Eksamensperiode sommer 2018 hf 24.05.2018 - 27.06.2018
  Sommerferielukning 09.07.2018-03.08.2018
  Undervisningsstart efterår 15.08.2018
  Efterårsferie 15.10.2018 - 19.10.2018
  Eksamensperiode vinter 2018-19

  03.12.2018 - 21.12.2018

  Sidste undervisningsdag efterår 07.12.2018
  Juleferielukning 24.12.2018 - 01.01.2019